Pressmeddelande -

Fortum inviger Glava Energy Center

Torsdagen 20 maj invigdes Energiparken vid Glava Energy Center (GEC) i Arvika kommun. Fortum är en av 11 samarbetspartners som just nu är engagerade i GEC. Här finns Nordens största markbaserade solelanläggning med en beräknad produktion på 105 000 kWh per år, vilket motsvarar behovet för 20 normala lägenheter.

Förutom att vara innovationscentrum för nya former av elproduktion är GEC testplats för smarta nät, ett område där Fortum är ledande i utvecklingen. GEC kommer att verka för att utvecklingen sker i samarbete mellan flera olika aktörer under öppna former som leder till hållbar energi och bättre energiutnyttjande.

— Vi på Fortum är stolta över att kunna bidra till GEC med vår kompetens. Vi hoppas också kunna få nya kunskaper i jakten på framtidens energi. Den öppna samarbetsformen är intressant i sig, men ger också nya möjligheter att ta tillvara kunskaper och utvärdera resultaten, säger Marie Fossum, affärsutvecklingschef på Fortum och en av invigningstalarna.

Förutom solparken planeras även för elproduktion från vindturbin och vattenturbin. Det finns också planer på att kunna etablera en nationell testarena för eldrivna fordon i anslutning till Glava.

— Erfarenheterna från GEC kan användas i andra sammanhang. Vårt arbete i Lindhagen i Stockholm har redan visat på möjligheten att integrera ny teknik i befintliga byggnader. I Norra Djurgårdsstaden har Fortum varit med i planeringen redan från början. Energiomställningen bygger på fortsatt hög andel CO2-fri elproduktion, men också bättre användning av energin, säger Marie Fossum.


Bilder från invigningen kommer att finnas på GECs hemsida www.glavaenergycenter.se

För mer info:
Agneta Molinder,presschef, Fortum Sverige, tel: 0703 445 332
Marie Fossum, affärsutvecklingschef på Fortum, tel: 0702 160 677

Ämnen

  • Industri, tillverkning

Kategorier

  • fortum
  • glava energy center (gec)
  • energipark
  • solelanläggning

Regioner

  • Arvika

Fortum är ett ledande energibolag som fokuserar på Norden, Ryssland och området runt Östersjön. Vår affärsverksamhet omfattar produktion, försäljning och distribution av el och värme samt drift och underhåll av kraftverk. Vi erbjuder tjänster som leder till en hållbar utveckling - nu och i framtiden.

Under 2009 uppgick Fortums nettoomsättning till 5,4 miljarder euro och rörelseresultatet uppgick till 1,8 miljarder euro. Koncernen har cirka 11 500 anställda. Fortum Abp:s aktie är noterad på NASDAQ OMX Helsinki.

Ytterligare information: www.fortum.se

Kontakter

Per-Oscar Hedman

Presskontakt Presschef Fortum Sverige 070 214 75 45