Pressmeddelande -

Fortum och Skanska skapar smarta nät för energieffektivt boende

Fortum och Skanska har utvecklat ett nytt koncept för stadsboende, där nya lösningar inom smarta nät (Smart Grids) erbjuds konsumenten. Pilotprojektet i Mäkkylä, Esbo i Finland gäller lägenheter, den vanligaste bostadsformen i staden.
– Den nya teknologin för smarta nät ger hyresgästerna i bostadsbolaget Esbos Adjutantti ännu bättre möjligheter att följa och effektivisera sin energiförbrukning samt minska sin klimatpåverkan, säger Marie Fossum, Affärsutvecklingschef Fortum Sverige.
På bostadsbolaget Adjutanttis tak byggs ett omfattande solenergisystem, vilket kommer att generera ca 20 000 kWh per år. Elen kommer att användas för att ladda en elbil och ge belysning i trappuppgången. Om panelernas energiproduktion överstiger husets konsumtion, matas överskottet till Fortums elnät. Med förnybar solenergi blir husets klimatpåverkan betydligt mindre än för ett motsvarande vanligt höghus.
I lägenheterna finns system för energimätning och uppföljning. De boende kan följa sin lägenhets konsumtion av el, värmeenergi och vatten via webben i realtid. De ser även konkret hur förändringar i beteende påverkar energianvändningen. Dessutom går det med ett enkelt knapptryck att stänga av elektroniska apparater och att sänka temperaturen i lägenheten med några grader för att spara energi.
– Projektet Adjutant går längre än projektet vid Lindhagensterassen i Stockholm, med fler solpaneler och större möjligheter att följa sin energianvändning, säger Marie Fossum.

Fakta: Smarta nät (Smart Grids) integrerar elproducenter och elanvändare. Smarta nät är interaktiva, kan snabbt reagera på fel och styr elanvändningen optimalt. Med smarta nät kan förnybar energi produceras både decentraliserat och småskaligt, och på traditionellt sätt.
Kunden får nytta av smarta nät på många olika sätt: bättre kvalitet på el, möjlighet att sälja sin egen produktion till utomstående samt kortare avbrott på distributionen vid funktionsfel. Kunden erbjuds också bättre möjligheter att följa och därmed effektivisera sin energikonsumtion. Med hjälp av belastningsstyrning kan kunden både styra elanvändningen till de billigaste timmarna och minska behovet av tilläggskapacitet på elnätet.

För mer info:
Marie Fossum, affärsutvecklingschef på Fortum, tel: 0702 160 677
Agneta Molinder, presschef, Fortum Sverige, tel: 0703 445 332
Om Fortum Fortum är ett ledande energibolag som fokuserar på Norden, Ryssland och området runt Östersjön. Vår affärsverksamhet omfattar produktion, försäljning och distribution av el och värme samt drift och underhåll av kraftverk. Vi erbjuder tjänster som leder till en hållbar utveckling - nu och i framtiden. Under 2009 uppgick Fortums nettoomsättning till 5,4 miljarder euro och rörelseresultatet uppgick till 1,8 miljarder euro. Koncernen har cirka 11 500 anställda. Fortum Abp:s aktie är noterad på NASDAQ OMX Helsinki. Ytterligare information: www.fortum.se

Ämnen

  • Industri, tillverkning

Kategorier

  • smart grids
  • fortum
  • skanska
  • mäkkylä

Fortum är ett ledande energibolag som fokuserar på Norden, Ryssland och området runt Östersjön. Vår affärsverksamhet omfattar produktion, försäljning och distribution av el och värme samt drift och underhåll av kraftverk. Vi erbjuder tjänster som leder till en hållbar utveckling - nu och i framtiden.

Under 2009 uppgick Fortums nettoomsättning till 5,4 miljarder euro och rörelseresultatet uppgick till 1,8 miljarder euro. Koncernen har cirka 11 500 anställda. Fortum Abp:s aktie är noterad på NASDAQ OMX Helsinki.

Kontakter

Per-Oscar Hedman

Presskontakt Presschef Fortum Sverige 070 214 75 45