Pressmeddelande -

Fortum planerar att flytta delar av verksamheten i Sveg och i Örebro till Stockholm

Fortum planerar att flytta driften av vattenkraften i Sveg och vattenregleringsfrågor i Örebro till Stockholm. Samtliga 32 medarbetare kommer att erbjudas nya tjänster i Stockholm. Flytten planeras att vara genomförd till januari 2012. Övrig verksamhet på orterna berörs inte.

Anledningen till den planerade flytten av verksamheterna till Stockholm är närheten till och förbättrad kommunikation med andra funktioner inom Fortum, framförallt marknadsanalys.

Samtidigt gör en liknande flytt av driftcentralen i Muhos (Pyhäkoski) till Espoo. Även här blir samtliga medarbetare erbjudna nya tjänster i Espoo. Genomförd förändring planeras till 1 oktober 2011.

För ytterligare information kontakta
Agneta Molinder, presschef, Fortum Sverige, 0703 445332
Toni Kekkinen, chef för vattenkraft och elhandel inom Fortum, tel: 0703 445671

Om Fortum
Fortum är ett ledande energibolag som fokuserar på Norden, Ryssland och området runt Östersjön. Vår affärsverksamhet omfattar produktion, försäljning och distribution av el och värme samt drift och underhåll av kraftverk. Vi erbjuder tjänster som leder till en hållbar utveckling - nu och i framtiden.
Under 2009 uppgick Fortums nettoomsättning till 5,4 miljarder euro och rörelseresultatet uppgick till 1,8 miljarder euro. Koncernen har cirka 11 500 anställda. Fortum Abp:s aktie är noterad på NASDAQ OMX Helsinki. Ytterligare information: www.fortum.se

Ämnen

  • Industri, tillverkning

Kategorier

  • vattenkraft
  • sveg
  • örebro
  • muhos (pyhäkoski)
  • espoo

Regioner

  • Härjedalen

Kontakter

Per-Oscar Hedman

Presskontakt Presschef Fortum Sverige 070 214 75 45