Pressmeddelande -

Fortums belysningsprojekt Ny trygghetsbelysning i Stockholm – denna gång i Konradsbergsparken

Stockholmarna nominerade 2010, genom Fortums belysningsprojekt, nästan 400 platser som de ansåg behövde en ny förbättrad belysning. Nu är en av de sex platser som fick flest röster, färdigställd. Parkvägen vid Konradsbergsparken har fått helt ny energieffektiv belysning.

Parkvägen var från början inte upplyst. I och med att området kring parken har öppnats upp och nya bostäder byggts har nya rörelsemönster skapats och parkvägen har blivit mer och mer använd. Nu har vägen grusats och fått ny effektiv belysning. Det är åtta stolpar som har satts upp och optiken bygger på prismor som ger en behaglig spridning av ljuset. Prismorna gör också att man kan använda intensiva lampor utan att det känns besvärande. I och med upprustningen kommer parkvägen även att få vinterväghållning.

-
Inför årets val av platser som borde få ny belysning bad vi Stockholmarna själva föreslå vilka platser de vill ha upplysta. Engagemanget var mycket stort. Fortum har en stark koppling till Stockholm där vi distribuerar och producerar el och fjärrvärme och där vi har en stor del av våra kunder. Att vi dessutom kan lysa upp mörka, otrygga platser och bidra till en trevligare och energieffektivare miljö är väldigt roligt, säger Per Langer, Vd Fortum Sverige.

Belysningsprojektet är ett samarbete med Stockolms stad och har pågått sedan 2006.

-
Stockholm ska vara en trygg stad för alla stockholmare. För att göra staden tryggare är trygghetsbelysning på mörka platser en viktig del. En trevligare och tryggare stadsmiljö bidrar till ökad trivsel och mindre förstörelse. Med den nya effektivare belysningen kan vi också sänka energikostnaderna. Med den nya tekniken går det att göra smarta, snygga energieffektiva lösningar, säger Sten Nordin, finansborgarråd Stockholm Stad.

De platser som vann Fortums belysningstävling 2010 är följande;
- Västerbrons södra brofäste (mot Långholmen)     
- Skarpnäck Plaza
- Sotingeplan, Tensta
- Pepparvägen, Farsta
- Trappor i Tanto-/Eriksdalsområdet
- Konradsbergsparken vid Thorildsplan

Arbetet med att lysa upp Stockholms mörka platser fortsätter. Vilka platser som ska lysas upp under 2011 är ännu inte klart men mer information kommer i början av 2011.

Om belysningsprojektet:
Samarbetet kring belysning inleddes 2006 mellan Fortum och Stockholms stad och sedan dess har följande platser fått förbättrad belysning; Lappkärrsberget, Finlandsparken, Londonviadukten (två stycken), Humlegården och Mariatorget. Under 2010 färdigställdes de sex platser som vann Belysningstävlingen, "Lys upp" 2010. Förutom att satsningen ger en ljusare och tryggare stad blir också den nya belysningen mer miljövänlig. Belysningen är energisnålare och innehåller färre miljöpåverkande ämnen. Fortum fick i december 2010 Ickevåldsfondens företagspris för sina insatser med belysningsprojektet och kampanjen 'Lys upp Stockholm'.

Arbetet med nya platser att lysa upp 2011 är i full gång, läs mer på www.fortum.se/lysupp

För mer information, kontakta:
Ann Lindell Saeby, kommunikationsdirektör, Fortum, tel 0768-99 98 48
Anna Lidberg, tf presschef, Fortum Sverige, tel 070-215 96 26
Presskontakt Sten Nordin: Helena Widegren, presschef, tel 076-122 98 78

Ämnen

  • Industri, tillverkning

Kategorier

  • konradsbergsparken
  • belysningsprojekt
  • trygghetsbelysning
  • fortum

Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi erbjuder hållbara lösningar som tillgodoser behoven av låga utsläpp, effektiv resursanvändning och en trygg energiförsörjning samtidigt som vi levererar ett förstklassigt resultat till våra aktieägare.
Vår verksamhet omfattar produktion, distribution och försäljning av el och värme samt drift och underhåll av kraftverk.

Fortums verksamhet är fokuserad på Norden, Ryssland och Östersjöområdet.
I framtiden ser vi även att de snabbt växande energimarknaderna i Europa och Asien ger ytterligare möjligheter för tillväxt. Under 2009 uppgick Fortums omsättning till 5,4 miljarder euro och rörelseresultatet var 1,8 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 11.500 personer. Fortums aktie är noterad på NASDAQ OMX Helsingfors. Ytterligare information: www.fortum.com

Kontakter

Per-Oscar Hedman

Presskontakt Presschef Fortum Sverige 070 214 75 45