Pressmeddelande -

Fortums kundbetyg ökar starkt i årets Svenskt Kvalitetsindex

Svenskt Kvalitetsindex (SKI) presenterar i dag sin undersökning av kundernas uppfattning om energibranschen 2012. Fortum förbättrar sitt resultat både inom elhandel, elnät och fjärrvärme. För privatkunder på elhandelssidan är Fortums förbättringar avsevärt bättre än branschens genomsnitt. Den största ökningen ses inom lojalitet, förväntningar och produkt-/servicekvalitet som alla ökar betydligt sedan 2011.


Jag är både glad och stolt över uppgången i kundnöjdhet på samtliga marknader Vi har genomfört en lång rad förbättringar under de senaste åren baserat på våra kunders synpunkter och önskemål, och vi kan inte tolka det här resultatet på något annat sätt än att kunderna sett effekterna av detta. Samtidigt finns det mer kvar att göra och vi fortsätter förbättringsarbetet, säger Per Langer, Sverigechef på Fortum.

Fortum har under året fortsatt att utveckla produkt- och serviceutbudet. På elhandelssidan erbjuder Fortum sedan tidigare en tjänst som gör det möjligt för kunden att se sin förbrukning i realtid och vi planerar fler tjänster på samma område. Ett solcellserbjudande har lanserats under året där ett eventuellt elöverskott också kan köpas tillbaka från kunderna. En fördjupad satsning på Energihjälpen, tjänsten som ger kunderna råd om effektivare energianvändning, har också gjorts.

Det är viktigt för oss att kunna erbjuda produkter och tjänster som hjälper kunderna att både förstå och påverka sin energianvändning. Dagens kunder är miljömedvetna och börjar se möjligheterna att använda energi på ett effektivt och smart sätt utan att det behöver påverka vardagen negativt. Det här är också den utvecklingen vi ser i ett längre perspektiv. I den framtida solekonomin är sol, vind och vatten grunden, vi har både storskalig och småskalig produktion och kunderna styr sin elanvändning på ett helt annat sätt än idag, säger Per Langer.

Fakta elhandel: Bland privatkunderna på elhandelsidan stiger nöjdheten till 63,6, +3,3 punkter jämfört med branschens +0,8. Den största uppgången sker i faktorerna lojalitet: 64,1 (+7,4), förväntningar: 74,4 (+7,3) och produktkvalitet: 70,9 (+5,8). Ökningen är betydligt större än bland elhandelsföretagen i genomsnitt. Bland företagskunder ökar vi främst inom prisvärde och lojalitet. Fortums totala kundnöjdhet bland företagskunder går upp samtidigt som branschen som helhet backar något.

Fakta fjärrvärme: Bland privatkunder på fjärrvärmesidan ser vi den starkaste utvecklingen av kundnöjdhet, lojalitet och prisvärdhet inom hela energibranschen. Nöjdhet: 61,4 (+6), lojalitet: 59,9 (+11,4), prisvärde: 61,3 (+9,5). De senaste åren har satsningar på bland annat personlig rådgivning och klimatseminarium genomförts för att förbättra kundnöjdheten. I samarbete med våra kunder utvecklar vi pilotprojektet Öppen Fjärrvärme. Det är en satsning där Fortum tar emot kundens överskottsvärme till marknadspris. Genom att ta tillvara på energi som annars skulle gå förlorad utvecklar vi energisystemet och det blir både en miljövinst och en samhällsekonomisk vinst.

Fakta elnät: På Elnätssidan ser vi en ökad total nöjdhet både på privat- och företagssidan. Fortums ökning än också större än branschgenomsnittet. Bland privata nätkunder sker den främsta förbättringen inom produktkvalitet och lojalitet, medan vi bland företagskunder ökar mest inom prisvärde och lojalitet. Fortum har de senaste åren satsat ca 7 miljarder i säkrare nät, i fjärravlästa elmätare och en förbättrad kommunikation för våra kunder.

För mer information kontakta gärna:
Christina Almgren, presschef Fortum Sverige, tfn 072-515 78 06
Elhandel: Helena Brandt, marknadschef, tfn 070-344 58 55
Fjärrvärme: Lena Gunnarsson, produktchef, tfn 072-232 25 70
Elnät: Ann Hägerlind Ekehov, privatkundsansvarig, tfn 072-554 39 07

Om Fortum: Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi erbjuder hållbara lösningar som tillgodoser behoven av låga utsläpp, effektiv resursanvändning och en trygg energiförsörjning samtidigt som vi levererar ett förstklassigt resultat till våra aktieägare. Vår verksamhet omfattar produktion, distribution och försäljning av el och värme, samt experttjänster inom dessa områden.

Fortums verksamhet är fokuserad på Norden, Ryssland, Polen och Östersjöområdet. I framtiden ser vi även att integrationen i Europa och de snabbt växande marknaderna i Asien ger ytterligare möjligheter för tillväxt. Under 2011 uppgick Fortums omsättning till 6,2 miljarder euro och rörelseresultatet var 1,8 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 10 800 personer. Fortums aktie är noterad på NASDAQ OMX Helsingfors. 

Ytterligare information: www.fortum.com


Ämnen

  • Energifrågor

Kategorier

  • svenskt kvalitetsindex
  • ski
  • energibranschen 2012
  • per langer
  • fortum


Presskontakt

Per-Oscar Hedman

Presskontakt Presschef Fortum Sverige 070 214 75 45