Pressmeddelande -

Målet för Fortums SäkraNät-program är nått – halverade avbrottstider i landsbygdsnäten!- och vädersäkringen av elnäten fortsätter

Målet för SäkraNät-programmet är nu nått. Resultatet märks både i årsstatistiken - med en leveranssäkerhet på 99,98 procent, och under de senaste veckornas vinterväder, då Fortums elnät i stort sett varit utan störningar. Efter stormarna Gudrun och Per tog Fortum beslut om att vädersäkra de mest utsatta delarna av elnätet. En genomsnittlig leveranssäkerhet på 99,96 procent var inte tillräcklig – avbrottstiden i landsbygdsnäten skulle halveras.

I september 2005 lanserade Fortum SäkraNät-programmet som skulle fokusera på att vädersäkra de delar av elnätet som varit mest utsatta för väderrelaterade störningar och som påverkar flest kunder. Målet var att halvera den genomsnittliga avbrottstiden i landsbygdsnäten jämfört med i början av 2000-talet.

En viktig utgångspunkt i arbetet var att 20 procent av elnätet stod för 80 procent av avbrotten. Det var helt enkelt vissa kunder som råkade ut för allt för många avbrott, medan det stora flertalet sällan eller aldrig berördes.

- För oss har det hela tiden varit viktigt att prioritera för att kunna satsa på rätt åtgärd på varje plats, säger Tomas Brunzell ansvarig för Fortums elnät på landsbygden. Även om vi nu nått målen för SäkraNät-programmet så kommer vi fortsätta att investera. Ledningar behöver både underhåll och förnyelse, omvärlden och behoven förändras vilket ibland kräver ändrade sträckningar och ny kapacitet. Ledningsgator behöver också ständigt röjas för att säkra elleveranserna.

Den senaste femårsperioden har Fortum investerat 6 miljarder SEK i elnät och nya elmätare och de närmaste åren planerar Fortum att fortsätta att investera ca 1,2 miljarder SEK per år i de svenska elnäten.

- I planerna ligger att fortsätta vädersäkra omkring 100 mil ledning varje år. Vi färdigställer också infrastrukturen som gör att 2000 installerade fjärrstyrda frånskiljare minimerar avbrottstiden för merparten av de kunder som drabbas av ett avbrott, fortsätter Tomas Brunzell.

Det finns en rad metoder för att vädersäkra elnät, inte bara att gräva ned ledningar, Alternativa metoder är att isolera luftledningar så att de tål nedfallande grenar, röja och bredda ledningsgator och att installera fjärrstyrda frånskiljare, som gör att elnätet snabbare kan ”kopplas om” när ett strömavbrott ändå inträffar. Det sistnämnda gör att avbrottstiden kan minimeras för våra kunder.

För mer information kontakta

Monika Söderlund-Andreasson, Lokalnätschef Sverige, Fortum, tfn 070-316 70 24
Tomas Brunzell, chef för Fortums landsbygdsnät Sverige, tfn 070-864 45 22
Carola Hjerthén, kommunikatör, Fortum, tfn 070-641 55 27

Fortum
Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi erbjuder hållbara lösningar som tillgodoser behoven av låga utsläpp, effektiv resursanvändning och en trygg energiförsörjning samtidigt som vi levererar ett förstklassigt resultat till våra aktieägare. Vår verksamhet omfattar produktion, distribution och försäljning av el och värme, samt experttjänster inom dessa områden.

Fortums verksamhet är fokuserad på Norden, Ryssland och Östersjöområdet. I framtiden ser vi även att de snabbt växande energimarknaderna i Europa och Asien ger ytterligare möjligheter för tillväxt. Under 2009 uppgick Fortums omsättning till 5,4 miljarder euro och rörelseresultatet var 1,8 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 11.500 personer. Fortums aktie är noterad på NASDAQ OMX Helsingfors. Ytterligare information: www.fortum.com

Ämnen

  • Industri, tillverkning

Kategorier

  • fortum sverige
  • säkranät
  • tomas brunzell

Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi erbjuder hållbara lösningar som tillgodoser behoven av låga utsläpp, effektiv resursanvändning och en trygg energiförsörjning samtidigt som vi levererar ett förstklassigt resultat till våra aktieägare.
Vår verksamhet omfattar produktion, distribution och försäljning av el och värme samt drift och underhåll av kraftverk.

Fortums verksamhet är fokuserad på Norden, Ryssland och Östersjöområdet.
I framtiden ser vi även att de snabbt växande energimarknaderna i Europa och Asien ger ytterligare möjligheter för tillväxt. Under 2009 uppgick Fortums omsättning till 5,4 miljarder euro och rörelseresultatet var 1,8 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 11.500 personer. Fortums aktie är noterad på NASDAQ OMX Helsingfors. Ytterligare information: www.fortum.com

Kontakter

Per-Oscar Hedman

Presskontakt Presschef Fortum Sverige 070 214 75 45