Pressmeddelande -

Nära 9 av 10 svenskar vill sälja egenproducerad el

Nu går det att få betalt för egenproducerad el och därmed sänka elkostnaderna. Nästan 9 av 10 svenskar är positiva till att sälja överskottselen till elbolagen om det är möjligt för dem. För att öka möjligheten vill 2 av 3 att regeringen uppmuntrar utvecklingen genom att privatpersoner ska få bättre lönsamhet av den småskaliga elproduktionen. Det visar en ny undersökning som Fortum gjort tillsammans med TNS SIFO.

Enligt undersökningen, som genomfördes i juni, är drygt 9 av 10 positiva till att utvecklingen av småskalig elproduktion går framåt, vilket innebär att det bli fler och mindre producenter av förnybar el, exempelvis privatpersoner och småföretag. Mest positiva till utvecklingen är de som bor i villa.

-      
Det är glädjande att svenskarna vill producera egen el och vi tycker att det ska vara lönsamt med småskalig elproduktion. Som energibolag vill vi underlätta för våra kunder att investera och starta egen förnybar elproduktion. Vi har därför öppnat Fortums elnät så att alla kan producera och sälja el. Det är vår roll som elnätsbolag att vara en möjliggörare för ett framtida hållbart samhälle, säger Ann Lindell Saeby, kommunikationsdirektör på Fortum.

Sedan april 2011 köper Fortum överskottsel av sina elnätskunder, vilket gör att de kan sänka sina elkostnader. Undersökningen visar att de främsta skälen till att många är positiva till utvecklingen av den småskaliga elproduktionen är förhoppning om ekonomiskt nytta. Det är 7 av 10 som hoppas på en lägre elkostnad, därefter att energibolagen får ökad konkurrens.

-      
Idag köper vi el från knappt 50 kunder, men tror på en ökning när allt fler förstår fördelarna med småskalig produktion. Genom exempelvis solceller eller mindre vindkraftverk kan du producera din egen el och gör samtidigt en insats för miljön, säger Ann Lindell Saeby.

Det är andra gången som undersökningen om småskalig elproduktion genomförs och en tydlig skillnad är fler vill att regeringen gör mer för att uppmuntra utvecklingen. Det är 2 av 3 som vill att regeringen uppmuntrar en ny energimarknad som gör det fördelaktigt att sälja överskottselen. Många svenskar vill också att staten ska ge en ekonomisk premie till dem som väljer att producera egen el. Näringsministern aviserade så sent som i mitten av juni en ny utredning i frågan om småskalig elproduktion som en del av lösningen för ett hållbart samhälle ur ett energiperspektiv.

Undersökningen genomfördes i juni 2011 av TNS SIFO på uppdrag av Fortum och är baserad på 1 068 respondenter mellan 18 och 60 år.

Fortum finns på plats under årets Almedalsvecka i Visby och arrangerar flera aktiviteter. På tisdag kl. 8.00 arrangeras seminariet ”När blir det kul att vara elkund?”, för mer information och anmälan: http://fortum.evitbe.com/almedalen2011. Mobilsajt med det officiella kalendariet för Almedalen: www.fortum.se/almedalen

För mer information eller vidare kontakt med en privatperson som säljer egen el:
Anna Lidberg, tf presschef, Fortum Sverige, tel: 070-215 96 26

Ämnen

  • Industri, tillverkning

Kategorier

  • egenproducerad
  • elkostnaderna
  • elbolag
  • el
  • fortum

Fortum
Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi erbjuder hållbara lösningar som tillgodoser behoven av låga utsläpp, effektiv resursanvändning och en trygg energiförsörjning samtidigt som vi levererar ett förstklassigt resultat till våra aktieägare. Vår verksamhet omfattar produktion, distribution och försäljning av el och värme, samt experttjänster inom dessa områden.

Fortums verksamhet är fokuserad på Norden, Ryssland och Östersjöområdet. I framtiden ser vi även att den snabbt ökande avregleringen av energimarknaderna i Europa och Asien ger ytterligare möjligheter för tillväxt. Under 2010 uppgick Fortums omsättning till 6,3 miljarder euro och rörelseresultatet var 1,7 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 10 500 personer. Fortums aktie är noterad på NASDAQ OMX Helsingfors. Ytterligare information: www.fortum.com

Kontakter

Per-Oscar Hedman

Presskontakt Presschef Fortum Sverige 070 214 75 45