Pressmeddelande -

Ny elmarknadskommentar från Fortum: Fallande utsläppsrättspriser och låga nivåer i vattenmagasinen – fortsatt osäkerhet på elmarknaden

Elprisutvecklingen har varit dramatisk under årets första månader. Efter en uppgång under första kvartalet sjönk elpriset under slutet av april. Bakgrunden är dels den kalla vintern som drivit upp efterfrågan och dels uppgående och därefter kraftigt fallande utsläppsrättspriser. Det senare en följd av att flera länder har redovisat ett överskott av utsläppsrätter under 2005. Den låga nederbörden och höga vattenkraftproduktionen under vintern gör det också troligt att nivåerna i vattenmagasinen kommer att ligga under det normala, vilket talar för en fortsatt osäkerhet avseende elprisutvecklingen. Den kalla vintern ledde till en ökad elförbrukning, vilket i sin tur ledde till ett stigande elpris första kvartalet 2005. Redovisningen, i april och maj, av det låga utnyttjandet av utsläppsrätter har lett till ett snabbt fallande elpris. Ett lågt utnyttjande av utsläppsrätter har inneburit att elpriserna har fallit. Samtidigt talar den låga nederbörden under vintern för onormalt låga nivåer i vattenmagasinen kommande sommar. De senaste veckornas dramatiska utveckling visar på komplexiteten på elmarknaden. Förutom marknadsbedömningar av exempelvis produktionskapacitet måste vi också ta hänsyn till systemet med utsläppsrätter och bränsleprisutvecklingen. Jag tror att vi får räkna med fortsatt osäkerhet avseende elprisutvecklingen de kommande månaderna, säger Mats Persson, chef för kundportföljförvaltning i Fortum Markets. Nedan följer ett sammandrag av elmarknadskommentaren: - Efter en uppgång under årets första kvartal har elpriserna sjunkit under april och maj, främst beroende på sjunkande utsläppsrättspriser. - Priset på utsläppsrätter föll kraftigt under slutet av april, som en följd av att flera länder redovisat ett överskott av utsläppsrätter för 2005. - Låg nederbörd under den gångna vintern gör det troligt att nivåerna i vattenmagasinen kommer att ligga under det normala (-25 till – 30 TWh). - Under första kvartalet 2006 var temperaturen lägre än normalt, vilket medfört en högre elförbrukning. - Elprisutvecklingen sommaren 2006 påverkas av den fortsatta bränsleprisutvecklingen, utsläppsrätterna samt regnmängderna i vattenkraftsområdena i norra Sverige och Norge. För ytterligare information besök www.fortum.se eller kontakta: Mats Persson, ansvarig för Fortum Markets portföljförvaltning, 070-553 77 73 Agneta Molinder, presschef Fortum, 08-671 7134, 0703-445 332 Om Fortum Fortum är ett ledande energibolag i Norden och i andra delar av Östersjöregionen. Fortum producerar, distribuerar och säljer el och värme, driver och underhåller kraftverk och andra industrianläggningar samt erbjuder energirelaterade tjänster. Fortum är noterat på Helsingforsbörsen. Medelantalet anställda är cirka 9 000.

Ämnen

  • Företagande

Fortums vision är att vara föregångare inom ren energi. Vi förser våra kunder el, värme och kyla samt andra energilösningar som förbättrar livet idag och för framtiden. Redan är 64% av vår elproduktion CO2-fri. Våra huvudmarknader är Norden och de baltiska länderna, Ryssland, Polen och Indien. Under 2015 sysselsatte vi cirka 8000 energispecialister och vår omsättning uppgick till 3.5 miljarder euro. Fortums aktie är listad på Nasdaq Helsinki. www.fortum.com

Kontakter

Per-Oscar Hedman

Presskontakt Presschef Fortum Sverige 070 214 75 45