Pressmeddelande -

Svenskarnas intresse för elbilar är fortsatt stort

Inom 10 år tror nästan 37 procent av svenskarna att de kommer att köpa en elbil. Det visar en ny undersökning som genomförts av TNS Sifo på uppdrag av Fortum. Det är fjärde året i rad som energibolaget genomför en undersökning om svenskarnas syn på utvecklingen av elbilar och infrastrukturen för laddstolpar.

Under de senaste åren har Fortum ställt frågor inom elbilsområdet till svenskarna och nu finns en färsk undersökning från juni 2011. Den allmänna analysen visar att svenskarna, till skillnad mot 2008, nu har en mer realistisk och rationell syn på vilka möjligheter som finns. Dock är intresset för elbilar fortfarande stort.

-        Vi driver på utvecklingen av en storskalig introduktion av elbilar genom att se till att infrastrukturen finns på plats. Satsningen på laddinfrastruktur går i linje med vårt arbete för ett hållbart samhälle. En övergång till elbilar skulle minska transportsektorns energiförbrukning kraftigt. Elbilar skulle därför bidra till att uppnå svenska och globala klimatmål, säger Marie Fossum, affärsutvecklingschef Fortum.

Enligt undersökningen är körsträckan per laddning och priset det som framförallt påverkar viljan att köpa en elbil. Fler laddningsmöjligheter är fortsatt viktiga skäl som påverkar svenskarnas elbilsköp. Fler laddningsmöjligheter är därför en av de viktigaste åtgärderna.

-        Erfarenheterna är att infrastrukturen måste utvecklas tillsammans med elbilsmarknaden. I Norden har vi lanserat en kommersiell lösning för laddinfrastrukturen som heter Charge & Drive. Det är en lösning där vi sköter allt från installation, drift, underhåll och kundservice. För elbilsägaren innebär Charge & Drive att tillgång till stolpe, laddning och liknande sker med hjälp av mobiltelefonen, säger Marie Fossum.

För att öka andelen elbilar i Sverige tycker majoriteten att man ska satsa på någon form av skattebidrag för privatpersoner som köper elbilar. Därefter tycker svenskarna att företag som köper elbilar som tjänstebil eller servicebil ska få skattelättnader eller bidrag.

Undersökningen genomfördes i juni 2011 av TNS Sifo på uppdrag av Fortum och är baserad på intervjuer med 1 068 respondenter mellan 18 och 60 år.

För mer information, kontakta:
Anna Lidberg, tf presschef, Fortum Sverige, tel: 070-215 96 26

Fortum i Almedalen
Fortum finns på plats under Almedalsvecka i Visby och arrangerar flera aktiviteter. På torsdag medverkar Fortum i tvåseminarier om elbilar och laddinfrastrukturen, för mer information: http://fortum.evitbe.com/almedalen2011
Mobilsajt med det officiella kalendariet för Almedalen: www.fortum.se/almedalen

Ämnen

  • Industri, tillverkning

Kategorier

  • infrastruktur
  • laddstolpar
  • tns sifo
  • fortum
  • elbilar

Fortum
Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi erbjuder hållbara lösningar som tillgodoser behoven av låga utsläpp, effektiv resursanvändning och en trygg energiförsörjning samtidigt som vi levererar ett förstklassigt resultat till våra aktieägare. Vår verksamhet omfattar produktion, distribution och försäljning av el och värme, samt experttjänster inom dessa områden.

Fortums verksamhet är fokuserad på Norden, Ryssland och Östersjöområdet. I framtiden ser vi även att den snabbt ökande avregleringen av energimarknaderna i Europa och Asien ger ytterligare möjligheter för tillväxt. Under 2010 uppgick Fortums omsättning till 6,3 miljarder euro och rörelseresultatet var 1,7 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 10 500 personer. Fortums aktie är noterad på NASDAQ OMX Helsingfors. Ytterligare information: www.fortum.com

Kontakter

Per-Oscar Hedman

Presskontakt Presschef Fortum Sverige 070 214 75 45