Pressmeddelande -

Sveriges första högtemperaturbränslecell installerad i Hammarby Sjöstad

Bränsleceller för produktion av el och värme är en miljövänlig teknik som många anser har stor potential för den framtida energiförsörjningen. I dag invigs Sveriges första högtemperaturbränslecell i GlashusEtt i Hammarby Sjöstad. Test och utvärdering kommer att pågå under en tvåårsperiod. I dag invigs den första "fastoxid-bränslecellen" (Solid Oxide Fuel Cell) i Sverige. Anläggningen är en av få i världen som drivs med biogas som bränsle. Systemet kan i framtiden användas dels för stationär energiproduktion för sjukhus, kontor, hotell eller villor och bränsleceller kommer också att kunna användas i bilar och bussar. -Med klimatfrågan och koldioxidfri produktion i fokus för Fortums verksamhet finns ett stort intresse för denna teknik. Vi har här en unik möjlighet att studera framtida teknik och att bidra till att minska den negativa klimatpåverkan genom att producera energi från förnyelsebara källor. Vi är stolta över att vara med i detta projekt säger Eva Katrin Lindman, forskning och utvecklingsansvarig på Fortum Värme. Bränslecellsystemet drivs av biogas från det närbelägna Henriksdals reningsverk. Biogasen omvandlas till vätgas i bränslecellssystemet. Fördelen med en högtemperaturbränslecell är att omvandlingen till vätgas är enklare än i en lågtemperaturbränslecell. Vätgasen används sedan i bränslecellen för att producera el via en kemisk reaktion. Det man får ut från bränslecellsystemet är el och värme. Enkelt uttryckt fungerar en bränslecell som ett slags ”evigt batteri” som inte tar slut eftersom det hela tiden tillförs bränsle. - Vi ser utvärderingen av högtemperatursystemet som mycket intressant både i relation till vår industriella produktutveckling av bränslecellsystem kopplade till exempel vindkraft och till vår teknologi som möjliggör massproduktion av bränsleceller, säger Kurt Dahlberg, Vice President Morphic Business Development AB. SOFC-systemet (Solid Oxide Fuel Cell) installerades i GlashusEtt i slutet av mars i år. Anläggningen finansieras av nio företag/organisationer; ABB/Corporate Research, FMV, Fortum, GlashusEtt, JM, Morphic Technologies AB, SBC, Stockholms Stad/Exploateringskontoret samt Energimyndigheten. Den nya fastoxid-bränslecellen kommer under 2007 och 2008 att användas och utvärderas av en grupp från KTH (Kungliga Tekniska Högskolan), Grontmij AB och ABB/Corporate Research. Större delen av utvärderingen finansieras av Energimyndigheten. Hammarby Sjöstads miljöinfocenter, GlashusEtt, är ett samarbete mellan Stockholms Stad, Stockholm Vatten och Fortum. Här finns information om miljöteknik och miljöfrågor för de boende i området. GlashusEtt är både en utställningslokal och centrum för att testa ny teknik. Syftet med GlashusEtt är att införa och studera effekter av tekniker att generera el och värme med mindre miljöpåverkande effekter. Kontaktpersoner: Markku Rissanen, projektledare installation, ABB/Corporate Research. Tel: 021-32 32 68 Bengt Ridell, projektledare, utvärdering, Grontmij AB. Tel: 010-480 2304 Erik Freudenthal, besök, GlashusEtt. Tel: 08-522 13700 Finansiärer: Eva Katrin Lindman, forskning och utvecklingsansvarig på Fortum Värme. Tel: 08-671 8333 Kurt Dahlberg, Vice President, Morphic Business Development AB. Tel: 0586-673 90 Tommy Kjellgren, SBC. Tel: 08-775 7314 Bernt Gustafsson, Energimyndigheten. Tel: 016-544 20 85 Bilder för nedladdning 1. ”Så fungerar en fastoxid-bränslecell”. 2. ”Principskiss för bränslecellssystemet” 3. ”SOFC-systemet i GlashusEtt”

Ämnen

  • Industri, tillverkning

Regioner

  • Stockholm

Fortums vision är att vara föregångare inom ren energi. Vi förser våra kunder el, värme och kyla samt andra energilösningar som förbättrar livet idag och för framtiden. Redan är 64% av vår elproduktion CO2-fri. Våra huvudmarknader är Norden och de baltiska länderna, Ryssland, Polen och Indien. Under 2015 sysselsatte vi cirka 8000 energispecialister och vår omsättning uppgick till 3.5 miljarder euro. Fortums aktie är listad på Nasdaq Helsinki. www.fortum.com

Kontakter

Per-Oscar Hedman

Presskontakt Presschef Fortum Sverige 070 214 75 45