Pressmeddelande -

Sveriges största upphandling av automatiska elmätare: Fortum investerar 2,2 miljarder kronor för bättre kundservice

Sveriges största upphandling av automatisk mätarhantering offentliggjordes idag. Fortums samtliga 835 000 elnätkunder får intelligenta elmätare. Fortum och Telenor Cinclus AS har skrivit ett avtal om automatisk mätarhantering, AMM, för Fortums elnätkunder i Sverige. Cirka 835 000 hushåll och småföretag berörs och kommer att få tillgång till det nya systemet. De första mätarna kommer att installeras hösten 2006 och i slutet av 2008 kommer samtliga kunder att omfattas av systemet. Detta ligger med marginal inom ramen för lagkravet att samtliga nätkunder i Sverige ska garanteras månadsvis avläsning senast 2009. Upphandlingen av AMM är en del av Fortums investeringsprogram för förbättrad kundservice. AMM-systemet baseras på tvåvägskommunikation och möjliggör en rad tjänster som går långt utöver lagens krav på månadsvis avläsning. Exempel på tjänster som möjliggörs med det nya systemet är mätaravläsning i realtid, avsevärt snabbare leverantörsbyten, nätövervakning, timbaserad prissättning och strömavbrottslarm. Utöver investeringen i AMM-systemet har Fortum tidigare annonserat investeringar på närmare 7 miljarder kronor i förbättrad leveranssäkerhet i elnäten. För Fortum är detta en strategisk investering, inte enbart ett sätt att möta lagstiftarens minimikrav på månadsvis avläsning, säger Christian Lundberg, VD Fortum Sverige. Genom att investera i den modernaste tekniken med störst flexibilitet, kommer vi att kunna erbjuda våra kunder bästa möjliga service. Dessutom öppnar AMM för stora miljömässiga vinster i framtiden, om det görs lönsamt att minska förbrukningen när efterfrågan är som högst. Det kanske viktigaste med denna investering är just detta, att AMM möjliggör framtida utveckling av service och tjänster enligt kundernas krav. För oss är det ett stort erkännande att Fortum valt vår teknologi och våra lösningar. Det är glädjande att Fortum valt att se till alla de möjligheter som automatisk mätaravläsning innebär, och inte enbart implementerar en lösning som tillgodoser lagstiftarens minimikrav, säger Ivar Grothe, VD Telenor Cinclus. Avtalet med Telenor Cinclus är ett serviceavtal som omfattar bland annat mätarutrustning, system, underhåll och mätvärdeshantering under perioden 2006-2016. Dessutom ingår ett flertal optioner på framtida utveckling och uppgradering. Det totala värdet på avtalet uppgår till cirka 2,2 miljarder kronor, vilket gör det till den överlägset största enskilda upphandlingen av AMM hittills i Sverige. För ytterligare information kontakta: Christian Lundberg, VD, Fortum Sverige, 08-671 70 00 Håkan Grefberg, Affärsområdeschef, Fortum Distribution Norden, 08-671 80 85 Johan Lindehag, Projektledare, AMM, 08-671 72 94 Agneta Molinder, presschef Fortum, 08-671 71 34, 070-344 53 32 Om Fortum Fortum är ett ledande energibolag i Norden och i andra delar av Östersjöregionen. Fortum producerar, distribuerar och säljer el och värme, driver och underhåller kraftverk och andra industrianläggningar samt erbjuder energirelaterade tjänster. Fortum är noterat på Helsingforsbörsen. Medelantalet anställda är cirka 9 000.

Ämnen

  • Företagande

Kontakter

Per-Oscar Hedman

Presskontakt Presschef Fortum Sverige 070 214 75 45