Nyhet -

Forum för gemensam nordisk elmarknad i Almedalen

Det viktiga påverkans- och opinionsarbetet har precis startat för Forum för gemensam nordisk elmarknad. Som en del av detta har en speciell vitbok arbetats fram lagom till Almedals-veckan, där den delades ut till seminariedeltagare och panelen efter Energimarknadsinspektionens sammankomst.

I vitboken beskrivs de viktiga roller som ett elnätsbolag spelar inom tillväxt, energi och landsbygdsutveckling. Med skriften vänder sig uppropet i första hand till dem som ska fatta beslut i frågan om de framtida riktlinjerna för en gemensam nordisk elmarknad och i andra hand viktiga grupper som hyresgästerna, villaägarna, fastighetsägarna, företagarna och jordburkarna i samhället.

"Det är stora skillnader mellan stad och land. Vi företräder det Småortssverige som miljöminister Andreas Carlgren vill ge en nyckelroll i sitt senaste energi- och miljöpolitiska utspel på DN-Debatt", säger Jonny Blomqvist, talesperson för uppropet och VD för Skara Energi.

Hittills har 65 små och medelstora elnäts- och elhandelsföretag företrädesvis på landsbygden ställt sig bakom uppropet Forum för gemensam nordisk elmarknad.

Ämnen

  • Företagande

Kontakter

Jonny Blomqvist

Presskontakt Tidigare VD på Skara Energi Talesman Forum för gemensam nordisk elmarknad 0708-232143