Pressmeddelande -

Många av landets 200 små elnäts- och elhandelsföretag riskerar att slås ut när nordisk elmarknad skapas

Många av landets 200 små svenska elnäts- och elhandelsföretag riskerar att slås ut samtidigt som elkunderna kommer att få känna av prishöjningar och serviceförsämringarna.

Detta är, enligt Forum för gemensam nordisk elmarknad, konsekvenserna om det nordiska ministermötet kring frågorna näringsliv, energi och regionalpolitik 13-14 oktober, fattar beslut om inriktningen för en gemensam nordisk elmarknad utifrån nu liggande beslutsunderlag.

 

– Vi är rädda för ett mycket ogenomtänkt beslut med långsiktiga konsekvenser för elkunderna direkt och för landsbygdsutveckling, tillväxt och utvecklingen av nya icke fossila energislag indirekt, säger Jonny Blomqvist, VD för Skara Energi och talesman för Forum för gemensam nordisk elmarknad.

 

Han vill rikta sitt uttalande direkt näringsminister Annie Lööf, energiminister Anna-Karin Hatt. Miljöminister Lena Ek och landsbygdsminister Eskil Erlandsson samt ledamöterna i närings- och miljö-/jordbruksutskotten.

 

I Sverige finns 170 elnätsföretag och 120 elhandelsföretag. Men marknaden domineras av en handfull aktörer. Den kan p g a deras dominans och stundtals bristande inbördes konkurrens beskrivas som ett oligopol. Konkurrensverket har granskat elmarknaden vid flera tillfällen.

 

Enligt Forum för gemensam nordisk elmarknad innebär ett ministerbeslut utifrån liggande underlag, att konkurrensen försämras ytterligare samtidigt som elkunderna drabbas av fördyrningar och försämringar.

– Frågan är komplex – men ytterst handlar det om att skapa en långsiktig och hållbar energipolitik som bidrar till tillväxt och regional utveckling. Är man insatt i branschens struktur och de olika roller som de olika aktörerna spelar, så förstår man hur fel man är ute för tillfället.

– Hos de stora elhandelsbolagen är det PR-avdelningarna som sätter upp vindkraftverk och laddstolpar för elbilar för att tillfredsställa myndigheterna. Medan hos små kommunalt eller kooperativt ägda elhandels- eller elnätsbolag är det en gemensam drivkraft att förse lokalsamhället med närproducerad energi, säger Jonny Blomqvist.

 

Kritiken från Forum för gemensam nordisk elmarknad rör två och för små elnäts- eller elhandelsföretag viktiga områden som faktureringsmodell och till den hörande kundgränssnitt.

– Förslaget i beslutsunderlaget är att elhandelsföretaget ska svara för all kundkontakt och fakturering. I sig en god tanke ur ett kundperspektiv, men det innebär att elnätsföretagets roll förringas, påpekar Jonny Blomqvist.

– En konsekvens av all den administration och interna transaktioner som vill till är att små elhandelsföretag inte klarar den merkostnad och ökade kapacitetskrav som de innebär.

 

Enligt Jonny Blomqvist är det de stora aktörerna som tjänar på detta.

– De små förpassas ut i periferin. Konkurrensen minskar samtidigt som de små företagens insatser för utveckling och effektivisering inom energiområdet kan komma att förringas trots att många riktar hoppet till dem.

 

Kvänums Energi är ett av de 70-talet elnäts- och elhandelsbolag som slutit upp bakom uppropet Forum för gemensam nordisk elmarknad. Thomas Kvist är VD.

Han säger att relationen mellan ett litet lokalt elnätsbolag och kunderna är A och O.

– Det är korta avstånd på alla nivåer. Det är lätt att komma i kontakt med oss – varje dag har vi ett 10-tal kunder som besöker oss för att få svar på frågor eller tips.

– Händer det något så är vi snabbt på plats, förklarar Thomas Kvist.

 

Han påpekar hur viktigt det lilla lokala elbolaget är för landsbygdsutveckling och regional tillväxt.

– Vi jobbar nära våra kunder med olika lösningar för företag. På kort tid har vi genomfört omfattande investeringar för lokal vindkraftproduktion och värmeproduktion med bioenergi. Våra kunder uppskattar, och kan själva dra nytta av våra investeringar på närproducerade energi, säger Thomas Kvist och tillägger att man måste ta hänsyn till Nordens speciella geo- och demografi när man skapar en gemensam nordisk elmarknad.

Först var de 45, idag har ett 70-tal små och medelstora elnäts- och elhandelsbolag ställts sig bakom uppropet Fourm för gemensam nordisk elmarknad - här är några av dem:

Ale Elförening ek.för.  
 Arvika Teknik AB  
 Bengtsfors Energi Nät AB  
 Bjärke Energi ek. för.  
 Boo Energi ek. för.  
 Borås Elnät  
 Dala Energi AB  
 Degerfors Energi AB  
 Edsbyns Elverk  
 Filipstad Energinät AB  
 Grästorps Energi AB  
 Grästorps Energi ek.för,  
 Götene Elförening ek. för.  
 Habo Energi AB  
 Hallstaviks Elverk  
 Herrljunga Elektriska AB  
 Hjo Energi AB,  
 Hjo Energi Elhandel AB  
 Hjärtum El. ek. för.  
 Härryda Energi AB  
 Jukkasjärvi Sockens Belysningsförening  
 Jönköpings Energi AB  
 Karlsborgs Energi AB,  
 Karlsborgs Energi Försäljning AB  
 Karlshamns Energi AB  
 Karlskoga Energi&Miljö AB  
 Karlstads Elnät AB  
 Kristinehamns Elnät AB  
 Kvänum Energi AB  
 Kvänumbygdens Energi ek.för.,  
 Lerums Energi AB  
 LEVA i Lysekil AB  
 Lidköpings Elnät  
 Ljungby Energi  
 Mariestad Töreboda Elförsäljning AB  
 Mariestad Töreboda Energi AB,  
 Nossebro Energi ek. för.,  
 Nossebro Energi Försäljnings AB  
 Näckåns Elnät AB  
 Näckåns Energi  
 Olofströms Kraft AB  
 Olseröds Elektriska Distributionsförening upa.  
 Pite Energi AB  
 Sandhult-Sandareds E  
 Sjogerstads EDF  
 Sjogerstads Energi AB  
 Sjöbo Energi AB  
 Skara Energi AB  
 Skövde Elnät  
 Sollentuna Energi  
 Tibro Energi AB,  
 Tibro Energi Försäljning AB  
 Tidaholms Energi AB  
 Ulricehamns Energi AB  
 Vallebygdens Energi ek. för.,  
 Vallebygdens Energi Marknad AB  
 Vara Energi  
 Varbergsortens Elförsäljning AB  
 Varbergsortens Elkraft ek. för.,  
 Vimmerby Energi & Miljö AB  
 Vinninga Elförening ek. för  
 Västra Orusts Energitjänst  
 Ystad Energi AB  
 Österfärnebo El  
 Österlens Kraft  
 Östra Kinds Elkraft  

För ytterligare information, kontakta Jonny Blomqvist, 0511-321 40.

Ämnen

  • Politik

Taggar

  • energibolag
  • näringsdepartementet
  • miljödepartementet
  • landsbygdsdepartementet
  • konkurrensverket

Forum för gemensam nordisk elmarknad är en sammanslutning av 45 små och medelstora elhandels- och elnätsföretag. Syftet med forumet är att belysa frågan om en gemensam nordisk elmarknad mot slutkund ur ett landsorts-, glesbygds- samt kund- och serviceperspektiv.

Vår ståndpunkt är att det inte alltid tas hänsyn till de små aktörernas och deras kunders intressen samt bortses från samhällsnyttan i diskussionerna om en gemensam nordisk elmarknad, och på sikt även en gemensam marknad inom EU.

I Norden finns stora geo- och demografiska skillnader i respektive land, vilket påverkar eldistributionen och skiljer de nordiska länderna från flertalet andra EU-länder.

Elen har en central och viktig roll för lokal och regional utveckling, vilket understryker vikten av lokal anknytning och att beslut fattas nära kunden.

Vårt mål är att inte medverka till beslut som innebär fördyrningar och försämringar för våra kunder.

Presskontakt

Jonny Blomqvist

Jonny Blomqvist

Presskontakt Tidigare VD på Skara Energi 0708-232143