Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

​Forum för levande historia får 10 miljoner för att förbereda ett museum om Förintelsen

Det är med stor ödmjukhet och glädje som Forum för levande historia mottar uppdraget från regeringen att samla in och dokumentera föremål och berättelser från överlevande.

Forum för levande historia arbetar redan idag med att samla in vittnesmål och föremål. Uppdraget ligger därför väl i linje med nuvarande arbete. Forum för levande historia har lång erfarenhet av att samla in och sprida kunskap om Förintelsen, liksom av att knyta samman historien med nutiden.

– Genom åren har vi producerat åtskilliga utställningar, rapporter och utbildningar där vittnesmål och föremål varit centrala delar, så vi har både kunskap och erfarenhet av den här typen av arbete, säger överintendent Ingrid Lomfors.

I år är det 75 år sedan de nazityska koncentrationslägren befriades och det är av största vikt att det som hände under andra världskriget inte faller i glömska. Forum för levande historia öppnar den 22 september två nya utställningar på temat Sverige och Förintelsen, där Sveriges komplexa förhållande till folkmordet undersöks. I båda utställningarna presenteras nya vittnesmål och aldrig tidigare utställda föremål.

– Varje vittnesmål är unikt. Ju fler röster vi hör desto större blir mångfalden och kunskapsbredden. Detsamma gäller föremål. Med denna satsning kommer Forum för levande historia att kunna bygga upp en helt ny och samlad kunskapskälla för inrättandet av ett svenskt museum om Förintelsen, säger Ingrid Lomfors. 

Ämnen


Forum för levande historia är en myndighet med uppgift att främja arbete med demokrati, tolerans och alla människors lika värde med utgångspunkt i Förintelsen. Vi bedriver utåtriktad verksamhet med inriktning på kunskap, kultur och fortbildning.

Kontakter

Johan Perwe

Johan Perwe

Presskontakt Pressansvarig 46720703176 (ej sms)

Arbetar för demokrati och alla människors lika värde. Med lärdomar från historien. För lärare och elever.

Forum för levande historia är en ovanlig myndighet, en kunskaps- och kulturinstitution som saknar direkt motsvarighet någonstans i världen. Vårt uppdrag är att sprida kunskap och engagera.

Forum för levande historia
Box 2123
103 13 Stockholm
Sweden