Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Forum för levande historia skriver under för en stark demokrati

Forum för levande historia undertecknar nu Deklaration för en stark demokrati, framtagen av kommittén Demokratin 100 år. Genom undertecknandet markerar vi vårt viktiga uppdrag att värna och stärka ett demokratiskt samhälle. Forum för levande historia har allt sedan starten för snart 20 år sedan arbetat för att med lärdom från Förintelsen och andra folkmord engagera och stärka människor i arbetet med att bevara en stark demokrati.

-Historien gör det möjligt att få perspektiv på samhällsutvecklingen. Genom att reflektera kring tidigare samhällsförändringar som lett till fruktansvärda händelser kan vi undvika att återupprepa samma misstag, säger Ingrid Lomfors, överintendent på Forum för levande historia.

Demokratin i Sverige har utvecklats genom en rad reformer genom historien och år 1921 gjordes ett stort demokratiskt framsteg då kvinnor genom en lagändring två år tidigare fick möjlighet att delta i allmänna val för första gången. Nu uppmärksammas detta genom att vi i Sverige firar demokratin 100 år nästa år.

-Vi måste värna vår demokrati varje dag och särskilt under coronakrisen och när människor utsätts för rasism och förtryck. Vi välkomnar att Forum för levande historia undertecknar deklarationen och hoppas att det ska inspirera fler aktörer att uppmärksamma demokratin, säger Peter Örn, ordförande för kommittén Demokratin 100 år.

Genom att underteckna deklarationen och bland annat åta oss att sprida vårt pedagogiska material brett till landets skolor bidrar Forum för levande historia till att unga människor får förutsättningar för att samtala och reflektera kring frågor om demokrati.

-Vi ser det som ett oerhört angeläget arbete då demokratin allt oftare utsätts för attacker både i Sverige och internationellt, säger Ingrid Lomfors.

För mer information om Forum för levande historias material om demokrati, och om vår nya utställning på Stora Nygatan 10 - 12 i Stockholm, Demokrati pågår: https://www.levandehistoria.se/press/release/2020/ny-utstallning-demokrati-pagar

https://www.levandehistoria.se/fakta-fordjupning/demokratin-och-du

För kontakt med Forum för levande historia: Silvia Ernhagen, kommunikationschef 0720 706 232.

Kommittén Demokratin 100 år har i uppdrag att etablera en nationell samling för att stärka och utveckla demokratin i Sverige tillsammans med myndigheter, kommuner, regioner och civilsamhällesorganisationer. Läs mer om kommittén här: https://vardemokrati.se/

För mer information om deklarationen Deklaration för en stark demokrati: https://vardemokrati.se/deklaration/

För kontakt med kommittén Demokratin 100 år: Thérèse Amnéus, kommittésekreterare, 073 8409175

Ämnen

Kategorier


Forum för levande historia är en myndighet med uppgift att främja arbete med demokrati, tolerans och alla människors lika värde med utgångspunkt i Förintelsen. Vi bedriver utåtriktad verksamhet med inriktning på kunskap, kultur och fortbildning.

Kontakter

Johan Perwe

Johan Perwe

Presskontakt Pressansvarig 46720703176 (ej sms)

Arbetar för demokrati och alla människors lika värde. Med lärdomar från historien. För lärare och elever.

Forum för levande historia är en ovanlig myndighet, en kunskaps- och kulturinstitution som saknar direkt motsvarighet någonstans i världen. Vårt uppdrag är att sprida kunskap och engagera.

Forum för levande historia
Box 2123
103 13 Stockholm
Sweden