Gå direkt till innehåll
Einar Åbergs bokhandel i Stockholm i oktober 1941 och Vita bussarna anländer till Malmö hamn i maj 1945. Fotografier från Karl Sandels samling, Historisk Bildbyrå och KW Gullers, Nordiska museet.
Einar Åbergs bokhandel i Stockholm i oktober 1941 och Vita bussarna anländer till Malmö hamn i maj 1945. Fotografier från Karl Sandels samling, Historisk Bildbyrå och KW Gullers, Nordiska museet.

Pressmeddelande -

Forum för levande historia utforskar Sveriges relation till Förintelsen

I en ny satsning kommer Forum för levande historia att utforska Sveriges relation till Förintelsen. I september öppnar två nya utställningar och under hösten planeras flera samtalskvällar med koppling till ämnesområdet Sverige och Förintelsen. Ytterligare innehåll presenteras under hösten. 

Än är vi inte klara med Förintelsen. Framför allt inte vad gäller Sveriges roll. För att öka kunskaperna om ett ännu omtvistat och oavslutat kapitel av vår historia genomför Forum för levande historia nu en större satsning kring Sveriges relation till Förintelsen.

– Med utgångspunkt från den senaste forskningen på området vill vi belysa vad man i Sverige kände till om nazisternas förintelsepolitik, hur aktörer på olika nivåer resonerade och agerade och vilka konsekvenser detta fick, säger överintendent Ingrid Lomfors.

Ett annat viktigt syfte med satsningen är att öka medvetenheten om att det under 1930-talet och krigsåren fanns många olika berättelser, vägval och nyanser. Att makthavare, grupper och enskilda agerade på olika sätt och hade olika mycket information om vad som pågick. 

– Händelser och ageranden under Förintelsen visar också på betydelsen av att dra lärdom av historien. Demokratin utmanas på många håll i världen. Genom att lyfta fram Förintelsen och de antidemokratiska krafterna som även fanns i Sverige under denna tid hoppas vi kunna bidra till att skapa engagemang och förståelse för vikten av att värna demokratin i idag. Förändringar kan gå snabbt, som historien upprepade gånger visat, säger Ingrid Lomfors. 

Den 22 september öppnar utställningen Sverige och Förintelsen i Forum för levande historias lokaler i Stockholm. En utställning om svenskarnas relation och hållning till Förintelsen, som lyfter fram enskilda individers mod, men också dåtidens rädsla och passivitet, delvis grundad på nationalism och opportunism. Fokus ligger på neutralitets- och handelspolitik, antisemitism och flyktingmottagande under åren 1933–1946 och innehåller även vittnesmål, föremål och konstverk.

För skolklasser i årskurs 7–9 och gymnasiet finns möjligheten att ta del av en kostnadsfri workshop om i anslutning till utställningen. Bland annat får eleverna tillfälle att reflektera över historiekultur och historiebruk. Workshopptiderna släpps den 12 augusti. Läs mer här.

Utställningen Sverige och Förintelsen kommer senare att gå på turné. 

För att ge besökarna ytterligare en ingång till Sverige och Förintelsen öppnar även fotoutställningen Vita bussarna, fotografier av KW Gullers den 22 september i samma lokaler. Syftet med utställningen är att fördjupa diskussionen om bilden av Vita bussarnas räddningsaktion våren 1945. En stundtals entonigt positiv framställning presenteras nu i ett nytt ljus. Fotona är tagna i maj 1945 av KW Gullers på uppdrag av tidningen Vi. Läs mer här

Under hösten kommer Forum för levande historia även att arrangera fyra samtalskvällar på temat Sverige och Förintelsen. Historiska skeenden och aktuella samhällsfrågor står på agendan. Medverkar är forskare och författare med fokus på olika aspekter av Sveriges nutidshistoria. 

Just nu arrangerar vi även stadsvandringar i Stockholm där vi besöker centrala platser med koppling till Sverige och Förintelsen. Varje onsdag och lördag kl. 13 hela sommaren. Läs mer här.

Ytterligare innehåll presenteras under hösten. För fler detaljer ta del av vår särskilda webbplats om Sverige och Förintelsen som uppdateras kontinuerligt. Läs mer här

Ämnen


Forum för levande historia är en myndighet med uppgift att främja arbete med demokrati, tolerans och alla människors lika värde med utgångspunkt i Förintelsen. Vi bedriver utåtriktad verksamhet med inriktning på kunskap, kultur och fortbildning.

Kontakter

Johan Perwe

Johan Perwe

Presskontakt Pressansvarig 46720703176 (ej sms)

Arbetar för demokrati och alla människors lika värde. Med lärdomar från historien. För lärare och elever.

Forum för levande historia är en ovanlig myndighet, en kunskaps- och kulturinstitution som saknar direkt motsvarighet någonstans i världen. Vårt uppdrag är att sprida kunskap och engagera.

Forum för levande historia
Box 2123
103 13 Stockholm
Sweden