Gå direkt till innehåll
Ingrid Lomfors, foto: Martin Skoog
Ingrid Lomfors, foto: Martin Skoog

Pressmeddelande -

Ingrid Lomfors slutar efter sex år som överintendent

Överintendent Ingrid Lomfors slutar efter sex år på Forum för levande historia.
– Hon lämnar ett unikt avtryck. Som överintendent har Ingrid Lomfors skapat just en levande historia som är så relevant i vår egen tid, säger Caroline Källner, tillförordnad överintendent från den 1 maj.

Överintendent Ingrid Lomfors väljer att gå vidare när förordnandet går ut på Forum för levande historia. Sedan 2015 har Ingrid breddat verksamheten från att enbart nå skolans värld till att också nå en bred publik. Engagerande utställningar, minnesdagar och samtalskvällar har varit ett signum. Likaså nära samarbeten med institutioner och aktörer från olika delar av civilsamhället, i Sverige och internationellt.

– Forum för levande historia har blivit mer aktuell idag än när myndigheten bildades för snart 20 år sedan. Antisemitism, historieförvrängning och minskad tilltro till demokratin är ämnen vi behöver arbeta ännu mera med, säger Ingrid Lomfors.

Ett tydligt mål har varit att kunskap om historien ska finnas för skolungdomar, forskare och en bred allmänhet över hela landet. Arkivmaterial har fått formas till berättelser som ska nå ut och få oss alla att reflektera över de mekanismer som möjliggjorde Förintelsen och andra folkmord.

Ingrid Lomfors har sedan tidigare en lång gärning av att vårda minnen och samlingar om Förintelsen för framtida generationer. För nästan tjugo år sedan var hon med och skrev fram myndighetens uppdrag inför starten år 2003.

– Som överintendent har Ingrid Lomfors visat hur undervisning och förmedling av Förintelsens historia är fortsatt relevant i vår tid. Hon har skapat en verksamhet som berör och engagerar, som gör historien levande, säger Caroline Källner, tidigare avdelningschef och nu tillförordnad överintendent från den 1 maj.

Ämnen

Kategorier


Forum för levande historia är en myndighet med uppgift att främja arbete med demokrati, tolerans och alla människors lika värde med utgångspunkt i Förintelsen. Vi bedriver utåtriktad verksamhet med inriktning på kunskap, kultur och fortbildning.

Kontakter

Johan Perwe

Johan Perwe

Presskontakt Pressansvarig 46720703176 (ej sms)

Arbetar för demokrati och alla människors lika värde. Med lärdomar från historien. För lärare och elever.

Forum för levande historia är en ovanlig myndighet, en kunskaps- och kulturinstitution som saknar direkt motsvarighet någonstans i världen. Vårt uppdrag är att sprida kunskap och engagera.

Forum för levande historia
Box 2123
103 13 Stockholm
Sweden