Gå direkt till innehåll
Forum för levande historia påbörjar en landsomfattande insamling av minnen kopplade till Förintelsen.
Forum för levande historia påbörjar en landsomfattande insamling av minnen kopplade till Förintelsen.

Pressmeddelande -

Insamling av minnen för framtiden

Forum för levande historia påbörjar nu en landsomfattande insamling av minnen kopplade till Förintelsen med anknytning till Sverige. Främst vänder vi oss till de överlevande, deras barn och barnbarn som bär på en berättelse om Förintelsen.

På uppdrag av regeringen samlar Forum för levande historia just nu in vittnesmål, brevväxlingar, dagböcker, personliga berättelser, fotografier eller föremål med anknytning till Sverige. Material som berör personer eller grupper med erfarenhet av propaganda, förtryck, terror eller förföljelser under den nazityska perioden 1933–1945.

– Vi samlar in tidigare okända minnen som en del i arbetet med att bygga upp en kunskapskälla till det nya ”Sveriges museum om Förintelsen” som öppnar nästa år. Det är en insamling för framtiden av unika vittnesmål och berättelser från hela landet, som vi hoppas många kommer att kunna ta del av, säger Caroline Källner, tillförordnad överintendent vid Forum för levande historia.

Det insamlade materialet kommer att lämnas över till Statens historiska museer och införlivas i de samlingar som det nya museet ska förvalta. Materialet kommer även att ligga till grund för en framtida publik verksamhet och ställas till forskningens förfogande.

Vid sidan om insamlingen kommer en inventering att göras av statliga, offentliga och privata arkiv och föremålssamlingar i syfte att få en överblick över redan insamlat material med koppling till Förintelsen. Forum för levande historia kommer inte att samla in andra institutioners föremål eller dokument.

På webbplatsen www.levandehistoria.se/minnen finns mer information och ett formulär där möjliga givare kan berätta om sitt bidrag och lämna sina kontaktuppgifter.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Forum för levande historia är en myndighet med uppgift att främja arbete med demokrati, tolerans och alla människors lika värde med utgångspunkt i Förintelsen. Vi bedriver utåtriktad verksamhet med inriktning på kunskap, kultur och fortbildning.

Kontakter

Johan Perwe

Johan Perwe

Presskontakt Pressansvarig 46720703176 (ej sms)

Relaterat innehåll

Arbetar för demokrati och alla människors lika värde. Med lärdomar från historien. För lärare och elever.

Forum för levande historia är en ovanlig myndighet, en kunskaps- och kulturinstitution som saknar direkt motsvarighet någonstans i världen. Vårt uppdrag är att sprida kunskap och engagera.

Forum för levande historia
Box 2123
103 13 Stockholm
Sweden