Gå direkt till innehåll
Konferens om arbete mot rasism

Pressmeddelande -

Konferens om arbete mot rasism

Hur ser arbetet med att förebygga och motverka rasism ut inom offentlig sektor? Vilka erfarenheter kan dras av arbetet inom ramen för den nationella planen mot rasism och hatbrott och vad är regeringens ambitioner på området? Det är frågor som står i fokus på den konferens som Forum för levande historia arrangerar i Stockholm den 5 december.

Forum för levande historia har i uppdrag att samordna regeringens nationella plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott samt att fortbilda yrkesverksamma i offentlig sektor i frågor om rasism.

Konferensen vänder sig till handläggare, strateger och chefer inom myndigheter och kommuner och ger grundläggande kunskap om rasism och exempel på det arbete som utförs i offentlig sektor.

- Jag hoppas att den här konferensen kan vara en kraftsamling i det viktiga arbetet inom offentlig sektor med att förebygga och motverka rasism. I samband med konferensen startar vi myndighetsnätverket mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott. Ett nätverk för alla statliga myndigheter, för att utbyta erfarenheter och ta del av kunskap, säger Ingrid Lomfors, överintendent vid Forum för levande historia.

På konferensen medverkar Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation, och berättar om regeringens ambitioner på området.

Myndighetsföreträdare från bl.a. Medierådet, Skolverket, Forum för levande historia och Myndigheten för stöd till trossamfund diskuterar kunskap som redskap för att motverka rasism. Representanter från Segerstedtinstitutet, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och Center mot våldsbejakande extremism (CVE) samtalar om arbetet mot rasistisk organisering och Göteborgs stad berättar om arbetet med en kommunal plan mot rasism.

Moderator för konferensen är journalisten och författaren Anna-Lena Lodenius.

Anmälan krävs.

Läs mer om konferensen på Forum för levande historias webbplats

Ämnen


Forum för levande historia är en myndighet med uppgift att främja arbete med demokrati, tolerans och alla människors lika värde med utgångspunkt i Förintelsen. Vi bedriver utåtriktad verksamhet med inriktning på kunskap, kultur och fortbildning.

Presskontakt

Bodil Sundén

Presskontakt Presskontakt +46720783434