Gå direkt till innehåll
Antologins framsida
Antologins framsida

Pressmeddelande -

Ny antologi om kommunismens fall 1989

Inför 30-årsminnet av murens fall släpper Forum för levande historia i dag en antologi om de kommunistiska regimernas fall i Centraleuropa, med fokus på Tyskland, Polen och Ungern.

Publikationen 1989 – en antologi om de kommunistiska regimernas fall i Centraleuropa ger olika perspektiv på händelseutvecklingen i tre utvalda länder. Fram träder en komplex berättelse där de dramatiska händelserna 1989 är inbäddade i en betydligt längre historia. 

– Det är viktigt att sätta dessa händelser i ett sammanhang. Antologin är ett bidrag till kunskapen om vad som hände i Europa vid tiden kring murens fall. I dagens Europa ser vi oroande tecken på tilltagande nationalism och bristande förståelse för demokratiska grundvärden. En del svar på varför det har blivit så finns i denna antologi och i studiet av vad som hände under dessa dramatiska år för trettio år sedan, säger Ingrid Lomfors, överintendent vid Forum för levande historia.

En som på nära håll bevittnade det närmast explosiva händelseförloppet i Tyskland var den dåvarande andremannen vid den svenska ambassaden i Bonn, Ingmar Karlsson. Hans bidrag till antologin behandlar den politiska utveckling som ledde fram till Tysklands återförenande. Han visar hur absolut oförberedda politiska beslutsfattare var på den östtyska regimens plötsliga kollaps.

– Antologin tar upp flera aspekter som många nog inte känner till eller har glömt bort. Händelserna i Centraleuropa hänger definitivt ihop och på många sätt var det som hände i Polen och Ungern det som tvingade fram murens fall i Tyskland. Det är också intressant att det fanns ett så pass starkt motstånd i Västeuropa mot återföreningen av Tyskland, av rädsla för att landet skulle bli alltför stort och mäktigt, säger Oscar Österberg, forskningssamordnare vid Forum för levande historia.

I Polen var kommunismens fall resultatet av en relativt lång process som hade påbörjats långt före hösten 1989, vilket Barbara Törnquist-Płewa skriver om. I Ungern hade kommunistpartiet till stor del självt börjat avveckla det kommunistiska systemet redan före hösten 1989. Kristian Gerner skriver bland annat om hur en viktig drivkraft bakom den ungerska politiken var engagemanget för de ungerska minoriteterna i de kommunistiska grannländerna Rumänien och Tjeckoslovakien. 

Antologin finns nu tillgänglig på www.levandehistoria.se/material/1989-en-antologi-om-de-kommunistiska-regimernas-fall-i-centraleuropa


Författare:

  • Kristian Gerner, en av Sveriges ledande Östeuropaforskare och professor emeritus i historia
  • Ingmar Karlsson, författare till ett stort antal böcker och tidigare diplomat och ambassadör, bland annat stationerad i Tyskland och Tjeckien
  • Barbara Törnquist-Płewa, professor i Öst- och Centraleuropastudier i Lund
  • Martin Sabrow, professor i historia vid Humboldt-universitetet i Berlin

Ämnen


Forum för levande historia är en myndighet med uppgift att främja arbete med demokrati, tolerans och alla människors lika värde med utgångspunkt i Förintelsen. Vi bedriver utåtriktad verksamhet med inriktning på kunskap, kultur och fortbildning.

Presskontakt

Helena Cho Györki

Presskontakt Presskontakt 46720798532

Bodil Sundén

Presskontakt Presskontakt +46(0)720 783 434

Silvia Ernhagen

Presskontakt Kommunikationschef 0720 706 232

Arbetar för demokrati och alla människors lika värde. Med lärdomar från historien. För lärare och elever.

Forum för levande historia är en ovanlig myndighet, en kunskaps- och kulturinstitution som saknar direkt motsvarighet någonstans i världen. Vårt uppdrag är att sprida kunskap och engagera.

Forum för levande historia
Box 2123
103 13 Stockholm
Sweden