Gå direkt till innehåll
Klassrumsmaterialet ”(O)mänskligt” handlar om rasbiologins historia och framväxt i Sverige. Fotomontage: Forum för levande historia
Klassrumsmaterialet ”(O)mänskligt” handlar om rasbiologins historia och framväxt i Sverige. Fotomontage: Forum för levande historia

Pressmeddelande -

(O)mänskligt – ett klassrumsmaterial om rasbiologi och människosyn

Kan ord och begrepp användas för att kategorisera människor? Ja, det visar historien. När klassrumsmaterialet ”(O)mänskligt” djupdyker i rasbiologins historia, då kan även vår egen tids normer och värderingar sättas under lupp.

”(O)mänskligt” handlar om rasbiologins historia och dess framväxt i Sverige. Det handlar om människan och hennes plats i samhället. Materialet lyfter frågor om vetenskapens roll i att forma vår människosyn, och om hur rastänkande påverkat samhället och människors liv. Vilka får ingå i samhällsgemenskapen och vilka utesluts? Det är tidlösa frågor som kan ställas också i dag.

– Med hjälp av historien kan vi få syn på oss själva och vår egen tid. Vi kan se på hur vi idag fattar beslut och agerar utifrån normer som begränsar olika individer, säger Camilla Sjöström, pedagog på Forum för levande historia.

Materialet vänder sig till högstadiet, gymnasiet och vuxenutbildningen. Det innehåller texter, källövningar, film och personberättelser att använda i undervisningen.

Till exempel finns det övningar i källtolkning och källkritik om två institutioner – Statens institut för rasbiologi och Vipeholms sjukhus. Det är två svenska exempel ur historien som tydligt visar vad som händer när teorin övergår i praktik. Rasbiologin blev en modell för vilka som skulle vara delaktiga i demokratin, och vilka som skulle väljas bort.

Ytterligare exempel är en tidslinje för rasbiologin och vetenskapen i Sverige. Den sträcker sig från 1700-talet fram till modern tid med inrättandet av Statens medicinsk-etiska råd år 1985 och vidare till 2000-talet med nya medicinsk-etiska dilemman som följer på nya tekniska möjligheter.

Rasbiologisk forskning var ett medel för att nå målet om ett starkt folk. Det var en samhällsidé som ledde till olika typer av övergrepp på grupper och individer.

– Frågor om vem som ska få ingå i samhällsgemenskapen, och på vilka grunder, det behöver alla prata om, säger Camilla Sjöström.


Faktatexter:
Faktatexter skrivna av Ola Larsmo (text 1-6) och Lars Elenius (text 7) ligger till grund för klassrumsmaterialet.

Materialet är en revidering och uppdatering av ett tidigare material (framtaget 2008–2010) men nu med ett nytt pedagogiskt ramverk och delvis nya fördjupningstexter.

Här finns:
- Klassrumsmaterialet (O)mänskligt

- Texterna om rasbiologi av författaren Ola Larsmo, och texten ”(O)mänskligt i sin helhet (pdf)

- Texten ”Nationalstaten och de nationella minoriteterna” av professor emeritus Lars Elenius, och texten i sin helhet (pdf)

- Delen om Statens institut för rasbiologi och Vipeholms sjukhus.

- En lärarhandledning om vad varje del handlar om och tips på hur de olika delarna samt materialet som helhet kan användas.

- Kopplingar till skolans styrdokument

Länkar kring begreppsanvändning
https://www.fub.se/utvecklings-storning/vilka-ord-anvander-vi/
https://www.sametinget.se/1097
https://www.levandehistoria.se/node/5695
https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/material-for-att-undervisa-om-nationella-minoriteter

Ämnen

Kategorier


Forum för levande historia är en myndighet med uppgift att främja arbete med demokrati, tolerans och alla människors lika värde med utgångspunkt i Förintelsen. Vi bedriver utåtriktad verksamhet med inriktning på kunskap, kultur och fortbildning.

Kontakter

Johan Perwe

Johan Perwe

Presskontakt Pressansvarig 46720703176 (ej sms)

Arbetar för demokrati och alla människors lika värde. Med lärdomar från historien. För lärare och elever.

Forum för levande historia är en ovanlig myndighet, en kunskaps- och kulturinstitution som saknar direkt motsvarighet någonstans i världen. Vårt uppdrag är att sprida kunskap och engagera.

Forum för levande historia
Box 2123
103 13 Stockholm
Sweden