Gå direkt till innehåll
Intisar Al-Amyal, årets Per Anger-pristagare Foto: Anne-Sophie Le Mauff
Intisar Al-Amyal, årets Per Anger-pristagare Foto: Anne-Sophie Le Mauff

Pressmeddelande -

Per Anger-priset till irakisk kvinnorättsförsvarare

Årets Per Anger-pris tilldelas den irakiska kvinnorättsförsvararen och skribenten Intisar Al-Amyal som sedan 20 år tillbaka arbetar för kvinnors rättigheter och jämställdhet i Irak. 

2020-års Per Anger-pris tilldelas Intisar Al-Amyal från Bagdad i Irak för att hon genom sitt starka ledarskap, lyckats mobilisera stora grupper i arbetet för demokrati och mänskliga rättigheter i en extremt hotfull miljö. Med mod och engagemang ger hon styrka och vägledning till de som tvekat och som nu väljer att ingå i en förändringsrörelse.

Som kvinnorättsförsvarare har pristagaren dokumenterat brott mot mänskliga rättigheter och uppmärksammat det omfattande våld i nära relation som ofta drabbar flickor i barnäktenskap. Hon har synliggjort de akuta behoven hos flickor och kvinnor som fallit offer för IS våld och tortyr och även anordnat kurser i läs- och skrivkunnighet för kvinnor på landsbygden.

Intisar Al-Amyal är idag en ledande företrädare för den irakiska kvinnorättsorganisationen ”Iraqi Women´s League”, där hon arbetar mot diskriminering, för större jämställdhet mellan könen och för rätten till utbildning för alla barn och ungdomar i Irak. Hon upplyser även kvinnor och ungdomar om vikten av att delta i det politiska livet.

– Vi måste rikta oss till både män och kvinnor för att främja kvinnors rättigheter. Kan vi bli partner istället för motståndare i det arbetet, då har vi tagit det första steget för att minska skillnaderna, säger Intisar Al-Amyal.

Men arbetet för demokrati och mänskliga rättigheter har inte varit enkelt i ett land där kvinnor behandlas orättvist på grund av patriarkat, traditioner och sekterism. Pristagaren har utsatts för påtryckningar, direkta hot och attentat och fått rådet att sluta med sitt arbete.

– Jag vägrar. Kampen har blivit en del av mitt liv och jag kan inte föreställa mig mitt liv utan den, säger Al-Amyal.

– Per Anger-priset påminner oss om att en enskild människa kan göra skillnad. Intisar Al-Amyals modiga arbete för alla människors lika värde i Irak, inger hopp om ett rättvisare samhälle, säger Ingrid Lomfors, överintendent på Forum för Levande historia.

Per Anger-priset är svenska regeringens internationella pris för mänskliga rättigheter och demokrati. Priset instiftades 2004 för att uppmärksamma de insatser diplomat Per Anger gjorde under andra världskriget då han räddade ungerska judar undan Förintelsen. Forum för levande historia har regeringens uppdrag att årligen dela ut priset. Se även https://www.levandehistoria.se/perangerpriset

I årets nomineringsarbete med att välja ut 2020-års pristagare harnio internationellt erkända organisationer med brett kontaktnät deltagit:Afrikagrupperna, Amnesty International, Civil RightsDefenders, Diakonia, Individuell Människohjälp (IM), Kvinna till kvinna, Rädda barnen, Svenska kyrkan och We Effect.

Årets pristagare är nominerad av kvinnorättsorganisationen Kvinna till Kvinna.

För mer information kontakta Forum för levande historias pressekreterare på tel. 0702-59 38 19 alternativt press@levandehistoria.se. Intervjuer bokas enklast genom presskontakt på info@acjconsulting.se

Ämnen

Kategorier


Forum för levande historia är en myndighet med uppgift att främja arbete med demokrati, tolerans och alla människors lika värde med utgångspunkt i Förintelsen. Vi bedriver utåtriktad verksamhet med inriktning på kunskap, kultur och fortbildning.

Kontakter

Johan Perwe

Johan Perwe

Presskontakt Pressansvarig 46720703176 (ej sms)

Relaterat innehåll

Arbetar för demokrati och alla människors lika värde. Med lärdomar från historien. För lärare och elever.

Forum för levande historia är en ovanlig myndighet, en kunskaps- och kulturinstitution som saknar direkt motsvarighet någonstans i världen. Vårt uppdrag är att sprida kunskap och engagera.

Forum för levande historia
Box 2123
103 13 Stockholm
Sweden