Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Petra Mårselius blir ny överintendent på Forum för levande historia

Regeringen har utsett Petra Mårselius till ny överintendent på Forum för levande historia. Hon tillträder den 29 augusti 2022.

Petra Mårselius är idag ämnesråd vid Enheten för integration och arbetet mot segregation vid Justitiedepartementet. Hon ledde dessförinnan arbetet med Malmö internationella forum för hågkomst av Förintelsen och bekämpande av antisemitism, som genomfördes hösten 2021.

– Forum för levande historias uppdrag innebär en unik möjlighet att verka för demokrati, de mänskliga rättigheterna och mot antisemitism, antiziganism och rasism. Jag är mycket glad, hedrad och ödmjuk inför uppdraget som chef för Forum för levande historia”, säger Petra Mårselius.

Den 30 april 2021 lämnade Ingrid Lomfors tjänsten som överintendent vid Forum för levande historia. Sedan den 1 maj 2021 har Caroline Källner varit tillförordnad överintendent.

Petra Mårselius tillträder som överintendent den 29 augusti 2022.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Forum för levande historia är en myndighet med uppgift att främja arbete med demokrati, tolerans och alla människors lika värde med utgångspunkt i Förintelsen. Vi bedriver utåtriktad verksamhet med inriktning på kunskap, kultur och fortbildning.

Kontakter

Johan Perwe

Johan Perwe

Presskontakt Pressansvarig 46720703176 (ej sms)

Arbetar för demokrati och alla människors lika värde. Med lärdomar från historien. För lärare och elever.

Forum för levande historia är en ovanlig myndighet, en kunskaps- och kulturinstitution som saknar direkt motsvarighet någonstans i världen. Vårt uppdrag är att sprida kunskap och engagera.

Forum för levande historia
Box 2123
103 13 Stockholm
Sweden