Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Pressinbjudan 11/10: Panelsamtal: Hur ska vi förstå antisemitism i Sverige idag?

Forum för levande historia håller panelsamtal om antisemitism med forskarna Henrik Bachner, Hannah Pollack Sarnecki, Mirjam Katzin från Malmö stad, med flera. Välkommen att delta i Malmö eller följa via länk den 11 oktober klockan 16.30-18.00.

Panelsamtalet handlar om hur man kan förstå antisemitismen i Sverige idag. Utifrån forskning och kunskapsläge diskuterar paneldeltagarna bland annat eventuella kunskapsluckor på området.

När: måndag 11 oktober 2021, kl. 16.30–18:00
Var: i Malmö, platsen anges vid föranmälan.

Föranmälan görs till press@levandehistoria.se eller direkt till presskontakterna.

Delta digitalt via levandehistoria.se eller vår facebook-sida. Panelsamtalet spelas in och kan ses i efterhand.

Panelsamtalet ingår i Forum för levande historias aktiviteter under Malmö internationella forum för hågkomst av Förintelsen och bekämpande av antisemitism. Samtalet inleds av Caroline Källner, tf. överintendent.

Medverkande:
Henrik Bachner, Fil.dr. i idéhistoria och rapportförfattare
Mirjam Katzin, Samordnare mot antisemitism i skolan, Malmö stad
Hannah Pollack Sarnecki, Forskare, Totalförsvarets forskningsinstitut
Lars M Andersson, Historiker, Uppsala Universitet
Meriam Chatty, Projektledare, Forum för levande historia

Moderator: Willy Silberstein 

Läs mer om panelsamtalet och deltagarna i vårt Kalendarium
Här finns rapporten Antisemitism i Sverige. En jämförelse av attityder och föreställningar 2005 och 2020 (juni 2021).

Antisemitism i det svenska samhället är ett allvarligt problem och är föremål för en stundtals intensiv samhällsdebatt. På Malmö internationella forum den 13 oktober står frågan om att bekämpa antisemitism i politikens centrum.

Förekomsten av antisemitiska incidenter och hatbrott, samt den utsatthet som judar i Sverige lever med i vardagen, är väl dokumenterad. Attitydundersökningar i Sverige och i andra nordiska länder visar på ett minskat stöd för antisemitiska föreställningar i befolkningen som helhet. Men de visar även att gruppen som hyser antisemitiska attityder med starkare intensitet inte minskar.

I dag cirkulerar myter om judiska sammansvärjningar på internet och extrema politiska grupper sprider hat. Frågan om antisemitism i det svenska samhället aktualiseras även med anledning av hur den kommer till uttryck i både Israel-Palestinakonflikten och i sammanhang som rör covid-19.

Ämnen

Kategorier


Forum för levande historia är en myndighet med uppgift att främja arbete med demokrati, tolerans och alla människors lika värde med utgångspunkt i Förintelsen. Vi bedriver utåtriktad verksamhet med inriktning på kunskap, kultur och fortbildning.

Kontakter

Johan Perwe

Johan Perwe

Presskontakt Pressansvarig 46720703176 (ej sms)

Relaterat innehåll

Arbetar för demokrati och alla människors lika värde. Med lärdomar från historien. För lärare och elever.

Forum för levande historia är en ovanlig myndighet, en kunskaps- och kulturinstitution som saknar direkt motsvarighet någonstans i världen. Vårt uppdrag är att sprida kunskap och engagera.

Forum för levande historia
Box 2123
103 13 Stockholm
Sweden