Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Pressinbjudan - En (o)moralisk handel

Ekonomi-historiker i Göteborg presenterar ny forskning i antologi om Sveriges ekonomiska relationer med Nazityskland, på Göteborgs Stadsmuseum.

 

Torsdag 6 april kl 10.00 på Göteborgs Stadsmuseum bjuder Forum för levande historia in till en presskonferens om den nyskrivna antologin ”En (o)moralisk handel”. I antologin presenteras tidigare ej publicerad forskning om Sveriges ekonomiska relationer med Nazityskland.

Antologin är skriven av ekonomi-historikerna fil dr Martin Fritz, fil dr Birgit Karlsson, fil dr Ingela Karlsson vid Göteborgs universitet och fil dr Sven Nordlund, Umeå universitet. De fyra forskarna deltar även i Vetenskapsrådets projekt Swenaz (Sveriges förhållande till nazismen, Nazityskland och Förintelsen).

I antologin speglas temat Sveriges ekonomiska relationer med Nazityskland ur fyra vinklar: Sven Nordlund beskriver det relativt okända tyska önskemålet om arisering av näringslivet, Martin Fritz utgår från gruvnäringen, Birgit Karlsson behandlar skogsnäringens situation och dilemman och Ingela Karlsson beskriver Sveriges handel med det ockuperade Norge, där också flera näringsgrenar och olika politiska överväganden involveras.

Program:
Ingrid Lomfors, museichef för Göteborgs Stadsmuseum hälsar välkomna
Charlotte Haider, redaktör vid Forum för levande historia, presenterar Forum för levande historias projekt Sverige och Förintelsen och myndighetens Skriftserie
Birgit Karlsson, fil dr, sammanfattar Swenaz-projektet Handel och Moral och refererar den avslutande diskussionen i antologin.
Sven Nordlund sammanfattar begreppet arisering och effekterna av Nazitysklands påbud om arisering av näringslivet
Panelen besvarar frågor. Medierna ges också tillfälle för enskilda intervjuer.
Tid: kl 10.00 den 6 april 2006,
Plats: Göteborgs Stadsmuseum, Wallenstamsalen, Norra Hamngatan 12, Göteborg

Programkväll
Samma dag kl 18.00, fast i Forum för levande historias lokaler i Stockholm, arrangeras en programkväll med rubriken ”(O)moralisk handel under andra världskriget? Om svenska företags ansvarstagande då och nu” med Ingela Karlsson, Martin Fritz, Sven Nordlund och Ronald Fagerfjäll, journalist och författare. Moderator: John Chrispinsson

Välkomna!

Frågor? Kontakta Charlotte Haider, tel 08 723 87 60 email charlotte.haider@levandehistoria.se

Ämnen

Regioner


Forum för levande historia är en myndighet med uppdrag att främja demokrati, mänskliga rättigheter och alla människors lika värde. Genom kunskap om historien vill vi bidra till reflektion och lärande om hur dåtid och nutid hänger ihop. Vi tar fram utställningar, fortbildningar, rapporter, material för skolan och håller seminarier och samtal.

Kontakter

Johan Perwe

Johan Perwe

Presskontakt Pressansvarig 46720703176 (ej sms)

Relaterade event

Arbetar för demokrati och alla människors lika värde. Med lärdomar från historien. För lärare och elever.

Forum för levande historia är en ovanlig myndighet, en kunskaps- och kulturinstitution som saknar direkt motsvarighet någonstans i världen. Vårt uppdrag är att sprida kunskap och engagera.

Forum för levande historia
Box 2123
103 13 Stockholm
Sweden