Gå direkt till innehåll
Forum för levande historias utställning ”Det tysta arvet” lyfter fram okända romska röster från den förflutna. Foto: Anton Svedberg.
Forum för levande historias utställning ”Det tysta arvet” lyfter fram okända romska röster från den förflutna. Foto: Anton Svedberg.

Pressmeddelande -

PRESSVISNING Det tysta arvet - en utställning om romers glömda historia

Tid: Onsdag den 19 april kl. 10.00
Plats: Forum för levande historia, Stora Nygatan 10-12, Gamla stan i Stockholm

Utställningen ”Det tysta arvet” lyfter fram flera okända romska röster från den förflutna. En porträttutställning om sökandet efter romers glömda historia, om förföljelse och terror under Förintelsen.

Under Förintelsen beräknas uppemot en halv miljon romer ha mördats i koncentrations- och förintelseläger, i massavrättningar, på flykt i skogar och andra platser där de gömde sig undan förföljelser. Ett kapitel i den romska historien som är relativt outforskat.

Än i dag känner romer obehag och sorg inför händelserna för snart 80 år sedan. Det går aldrig att glömma. Vittnen finns, men många romer har aldrig velat eller kunnat berätta, inte känt sig välkomna eller bekväma, och inte haft tillgång till en naturlig plattform.

– Vår förhoppning är att utställningen ska göra det lättare att sätta sig in i denna brutala del av romers historia. Det är en grund för fortsatt lärande om romers situation då och nu, säger Petra Mårselius, överintendent vid Forum för levande historia.

Utställningen ”Det tysta arvet” består av tio vittnesskildringar från överlevande, deras barn och barnbarn, om vad de utsattes för.

– De flesta av dem var barn under andra världskriget och vissa av dem har aldrig berättat tidigare, vissa bara för de närmaste. Nu synliggör deras berättelser denna ofattbart grymma tid, men ur ett romskt perspektiv, säger journalisten Monica Hirsch, författare till boken ”Det tysta arvet” som utställningen är baserad på.

Porträttbilderna är tagna av fotografen Maja Kristin Nylander i samband med intervjuerna, då de porträtterade delade med sig av sina gömda minnen, i många fall för första gången.

Välkommen till pressvisning av ”Det tysta arvet” 19 april. Medverkande är överintendent Petra Mårselius och kommunikatör Cecilia Snell, som har projektlett utställningen, vid Forum för levande historia, m.fl.

Utställningen visas i Stockholm från 15 april till 29 december.
Läs mer om utställningen här.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Forum för levande historia är en myndighet med uppgift att främja arbete med demokrati, tolerans och alla människors lika värde med utgångspunkt i Förintelsen. Vi bedriver utåtriktad verksamhet med inriktning på kunskap, kultur och fortbildning.

Kontakter

Johan Perwe

Johan Perwe

Presskontakt Pressansvarig 46720703176 (ej sms)

Arbetar för demokrati och alla människors lika värde. Med lärdomar från historien. För lärare och elever.

Forum för levande historia är en ovanlig myndighet, en kunskaps- och kulturinstitution som saknar direkt motsvarighet någonstans i världen. Vårt uppdrag är att sprida kunskap och engagera.

Forum för levande historia
Box 2123
103 13 Stockholm
Sweden