Gå direkt till innehåll
PRESSVISNING Workshopkoncept för yngre elever

Pressmeddelande -

PRESSVISNING Workshopkoncept för yngre elever

I morgon är det pressvisning av Forum för levande historias utställning "Alla människor! – Om rättigheter och lika värde". Ett workshopkoncept riktat till lärare och elever i årskurs 4-6 som tar upp mänskliga rättigheter och allas lika värde.

Forum för levande historia har de senaste åren upplevt en ökad efterfrågan på utbildningsmaterial för mellanstadieelever som tar upp värdegrundsfrågor och mänskliga rättigheter ur ett historiskt perspektiv. För att tillgodose behovet har vi utvecklat ett workshopkoncept riktat till elever i årskurserna 4-6.

Utställningen Alla människor! – Om rättigheter och lika värde ger elever en möjlighet att skapa eget innehåll och fundera kring vad de själva kan göra för att verka för allas lika värde. Med hjälp av en dramatiserad och stark historisk berättelse vill vi ge de yngre eleverna perspektiv på mänskliga rättigheter och skapa grund för fortsatta diskussioner i klassrummet om allas lika värde.

I utställningen tar vi emot skolklasser som arbetar under ledning av en pedagog. Eleverna får lyssna på radioteater, skapa egna miniutställningar och diskutera vad de själva kan göra för att verka för allas lika värde. I utställningen finns också en unik citatmaskin.

Välkommen till pressvisning tisdag den 3 mars kl. 13.00, Stora Nygatan 10 i Gamla Stan, Stockholm. Medverkande är överintendent Katarina Kristensson, projektledare Joakim Scheele och pedagog Åsa Thunström. Elever i årskurs 6 visar också hur en workshop kan gå till.

Parallellt har Forum för levande historia tagit fram ett webbaserat utbildningsmaterial för klassrummet som består av en introduktionsfilm, en radioteater, diskussionsfrågor samt ett interaktivt verktyg där eleverna kan skapa kollage runt citat på temat.

Utställningskonceptet följer skolans styrdokument vad gäller mänskliga rättigheter och arbetet med allas lika värde. Utställningen visas i Stockholm under hela 2015. Därefter planeras en turné in i landet.

Alla människor! är producerad av Forum för levande historia i samarbete med Riksutställningar och Unga radioteatern. För formgivning står Form & Funktion.

För mer information se resurslänkarna eller kontakta pressekreterare Johan Perwe på 070-259 38 19 alternativt johan.perwe@levandehistoria.se. Nedan går det även att ladda hem pressbilder. 

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Myndigheten Forum för levande historia är ett nationellt forum som arbetar för demokrati och alla människors lika värde med lärdomar från historien. Främst med fokus på lärare och elever. Vår utgångspunkt tar vi i Förintelsen.

Kontakter

Johan Perwe

Johan Perwe

Presskontakt Pressansvarig 46720703176 (ej sms)

Arbetar för demokrati och alla människors lika värde. Med lärdomar från historien. För lärare och elever.

Forum för levande historia är en ovanlig myndighet, en kunskaps- och kulturinstitution som saknar direkt motsvarighet någonstans i världen. Vårt uppdrag är att sprida kunskap och engagera.

Forum för levande historia
Box 2123
103 13 Stockholm
Sweden