Gå direkt till innehåll
Samtal 21/2: Vad är det vi inte vill minnas?

Pressmeddelande -

Samtal 21/2: Vad är det vi inte vill minnas?

Vi har många minnesdagar i almanackan, men finns det händelser vi inte vill minnas? Minnen som inte får ta plats i det offentliga rummet? Tisdag den 21 februari arrangerar Forum för levande historia ett samtal om ”snubbelstenar” och minnesmärken över Förintelsens offer.

För några år sedan drev Forum för levande historia projektet "På denna Plats – Stockholm" där vi lyfte fram 30 lokalhistoriska händelser som utspelat sig under åren 1933–1945, händelser med koppling till Förintelsen och andra världskriget.

Vi ansökte två gånger hos Stockholms stad om att få uppmärksamma dessa platser och dessa livsöden med skyltar i gaturummet. Svaret blev nej. Bland annat konstaterades det att påminnelser av tragisk art eller dramatiska uppskakande händelser inte enbart är något positivt, utan kan även upplevas en aning skrämmande. Gående som passerar en sådan plats skulle kanske rentav kunna känna motvilja.

Över hela Europa finns det i dag cirka 50 000 så kallade "stolpersteine", snubbelstenar, nedlagda i gatorna för att påminna om offer för Förintelsen som en gång levt just på den platsen: judar, romer, homosexuella, medlemmar ur motståndsrörelser. Hundratals är installerade i Norge. Danmark är på gång.

Nu väcks frågan igen i Sverige om vi ska ha denna typ av minnesmärken i våra gaturum. För att skänka värdighet åt de dödas minne, men också som en påminnelse om stadens roll och relation till Förintelsen.

Paneldeltagare:
Ola Larsmo, författare & litteraturkritiker
Mats Tangenstuen, Academic Director vid Judiska museet i Oslo
Cecilia Obermüller, gruppledare för MP i Stockholms stadsbyggnadsnämnd och ledamot i kommunfullmäktige
Ingrid Lomfors, överintendent vid Forum för levande historia
Marie Grefberg, f.d. projektledare för ”På denna plats”

Plats: Forum för levande historia, Stora Nygatan 10, Gamla stan i Stockholm.
Tid: Tisdag 21 februari, kl. 17–18. 

För mer information kontakta pressansvarige Johan Perwe på 0702-59 38 19 alt. johan.perwe@levandehistoria.se.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Forum för levande historia är en myndighet med uppgift att främja arbete med demokrati, tolerans och alla människors lika värde med utgångspunkt i Förintelsen. Vi bedriver utåtriktad verksamhet med inriktning på kunskap, kultur och fortbildning.

Kontakter

Johan Perwe

Johan Perwe

Presskontakt Pressansvarig 46720703176 (ej sms)

Arbetar för demokrati och alla människors lika värde. Med lärdomar från historien. För lärare och elever.

Forum för levande historia är en ovanlig myndighet, en kunskaps- och kulturinstitution som saknar direkt motsvarighet någonstans i världen. Vårt uppdrag är att sprida kunskap och engagera.

Forum för levande historia
Box 2123
103 13 Stockholm
Sweden