Gå direkt till innehåll
Utställning om intolerans öppnar i Uppsala

Pressmeddelande -

Utställning om intolerans öppnar i Uppsala

På nationaldagen 6 juni öppnar P.K. – en utställning om intolerans på Fredens Hus i Uppsala. En utställning som lämnar avtryck, väcker frågor och erbjuder verktyg för tolerans. Målgruppen är främst elever i årskurs 9 och gymnasiet.

För fyra år sedan genomförde Forum för levande historia en undersökning av ungdomars attityder till utsatta grupper i Sverige. De utsatta grupper som undersöktes var romer, muslimer, judar, utomeuropeiska flyktingar och HBT-personer. Utställningen P.K. bygger vidare på denna studie. Konstnärerna Jon Brunberg, Andrea Hvistendahl och Elisabeth Ohlson Wallin har använt rapporten Den mångtydiga intoleransen som inspiration för utställningens konstverk och installationer.

I utställningen  får ungdomar möjlighet att diskutera och reflektera kring frågor. Med hjälp av filmer, taktila spel och mentometerfrågor undersöks innebörden av begreppen tolerans/intolerans, i workshopar under en pedagogs ledning. Vilka strukturer i samhället påverkar vårt förhållningssätt till varandra? Hur kan intolerans motverkas?

Fredag 6 juni kl. 15 är det vernissage för P.K.-utställningen på Fredens Hus i Uppsala. Medverkande är konstnärerna Andrea Hvistendahl och Jon Brunberg, författarinnan Alexandra Pascalidou, samt representanter från myndigheten Forum för levande historia. 

För mer information kontakta kommunikatör Camilla Jarlgård på Fredens Hus, tfn 018-50 00 08 eller pressekreterare Johan Perwe på Forum för levande historia, tfn 0702–59 38 19. Se även P.K. –en utställning om intolerans och Öppettider Fredens hus.

Utställningen pågår i Uppsala till årets slut.Tidigare har den visats i Stockholm i Forum för levande historias lokaler, på Hälsinglands museum i Hudiksvall och Norrbottens museum i Luleå. Över 12 000 elever har hittills deltagit i pedagogledda workshopar. 

För frågor om workshop för elever mejla info@fredenshus.se eller ring 018-50 00 08. Öppettider 

Relaterade länkar

Ämnen

Regioner


Forum för levande historia är en myndighet under Kulturdepartementet. Vårt uppdrag är att, med utgångspunkt i Förintelsen, främja arbete med demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter. Myndigheten har särskilt till uppgift att informera om Förintelsen och kommunistiska regimers brott mot mänskligheten samt att stärka människors vilja att verka för allas lika värde.

Kontakter

Johan Perwe

Johan Perwe

Presskontakt Pressansvarig 46720703176 (ej sms)

Arbetar för demokrati och alla människors lika värde. Med lärdomar från historien. För lärare och elever.

Forum för levande historia är en ovanlig myndighet, en kunskaps- och kulturinstitution som saknar direkt motsvarighet någonstans i världen. Vårt uppdrag är att sprida kunskap och engagera.

Forum för levande historia

Box 2123
103 13 Stockholm
Sweden