Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

"Zimbabwe gråter". Biskop Bakare tog emot svenskt MR-pris igår

Biskop Sebastian Bakare, företrädare för den anglikanska kyrkan i Zimbabwe, tog igår emot 2008 års Per Anger-pris för sitt arbete för mänskliga rättigheter i ett politiskt instabilt Zimbabwe. Under veckan besöker han Stockholm, Uppsala och MR-dagarna i Luleå där han också är huvudtalare. Situationen i hemlandet sammanfattar han:

- It is like a war, in the sense that there is total absence of peace. People are crying, no food, no water, no medication. Some are displaced, children are not going to school. I think every aspect of our society you look at is crying. (För svensk översättning se *)

Som biskop för den anglikanska kyrkan i Zimbabwe har årets pristagare Sebastian Bakare under många år stridit för de utsattas situation och rätt i samhället. Trots det civila samhällets begränsade förmåga att agera har han arbetat konstruktivt för människors rätt till yttrandefrihet och skydd från förtryck. Bakare tilldelas priset för att: i ett pressat politiskt läge med mod och personliga uppoffringar ha givit röst åt kampen mot förtryck och för yttrande- och åsiktsfrihet.

Bakare är en oerhört viktig röst i dagens Zimbabwe som kännetecknas av en svår politisk och humanitär situation med rekordhög inflation och tilltagande hungersnöd. Ett land där regeringsstödd polis och militär trakasserar oliktänkande och de som protesterar mot våld och politiskt förtryck. Biskop Bakare har själv blivit hotad för sin öppna och tydliga regimkritik, fördömande av lokal polisbrutalitet och försvar av de mänskliga rättigheterna.

Några punkter i Bakares vistelse:

Onsdag
Möter kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth och biståndsminister Gunilla Carlsson. Deltar i seminarium om Zimbabwes politiska framtid på UI.

Torsdag och fredag
18.45 huvudtalar Bakare på MR-dagarna, Kulturens hus, Luleå. Under dagarna träffar han svenska organisationer på plats i Luleå, deltar i seminarium om civilkurage och i mässa i Domkyrkan.

* Det är krig i den bemärkelsen att det inte finns något som liknar fred. Människor gråter, det finns varken mat, vatten eller medicin. Några har tvångsförflyttade, barn går inte i skolan. Varje del av vårt samhälle gråter. (Citat Bakare)

Presskontakt:
Johan Perwe, johan.perwe@levandehistoria.se 0702-59 38 19 eller
Lisa Nilsson, lisa.nilsson@smallworld.se 070-722 84 64 (på plats i Luleå)
www.levandehistoria.se/press finns bilder och mer material om Bakare och Per Anger priset.

Ämnen

Regioner


Forum för levande historia är en myndighet med uppgift att främja arbete med demokrati, tolerans och alla människors lika värde med utgångspunkt i Förintelsen. Vi bedriver utåtriktad verksamhet med inriktning på kunskap, kultur och fortbildning.

Kontakter

Johan Perwe

Johan Perwe

Presskontakt Pressansvarig 46720703176 (ej sms)

Arbetar för demokrati och alla människors lika värde. Med lärdomar från historien. För lärare och elever.

Forum för levande historia är en ovanlig myndighet, en kunskaps- och kulturinstitution som saknar direkt motsvarighet någonstans i världen. Vårt uppdrag är att sprida kunskap och engagera.

Forum för levande historia
Box 2123
103 13 Stockholm
Sweden