Pressmeddelande -

Mejlgenerationens utanförskap - ny forskningsrapport om nya användarmönster på internet

Parallellt med att det talas allt mindre om den digitala klyftan blir fenomenet med de mejlgenerationens och messengergenerationens olika kulturer allt tydligare.

I båda fallen handlar det om ett utanförskap. I fallet med den digitala klyftan gällde utanförskapet dem som inte hade kontorsjobb och därför behövt längre tid på sig att tillägna sig datorer och Internet. I användarstudierna kunde utanförskapet beskrivas sociologiska begrepp som lågutbildade-låginkomsttagare och därmed tryckas in i ett välbekant klassmönster.

När det nya utanförskapet nu drabbar mejlgenerationen är det inte längre lika enkelt att orientera sig. Nu är det istället en rad ledande befattningshavare inom näringsliv och offentlig sektor som successivt upptäcker att de inte längre kan kontrollera sin omgivning på samma sätt som tidigare. Att deras kunder tar över distributionen som i fallet med skivindustrin eller att deras anställda ägnar Facebook större uppmärksamhet än måndagsmötena.

Vad har vi då att vänta oss?

1. Högljudda krav på ökad kontroll av vad som tilldrar sig på nätet. Där är vi redan. Debatten sker idag huvudsakligen på mejlgenerationens premisser eftersom få debattdeltagare har en inblick i vad den nya Internetkulturen innebär. Detta kommer gradvis att förändras i takt med att messengergenerationen skaffar sig ökat samhällsinflytande.

2. Ganska snart kommer framsynta bolagsstyrelser att besätta ledande befattningar med personer ur messengergenerationen som är hemmastadda i de nya nätverken och behärskar dess koder. Offer i detta systemskifte blir mejlgenerationens chefer och företagsledare som långt innan pensionsåldern hamnar på överblivna listan likt partibossarna vid Sovjetsystemets sammanbrott.

 

Forskningsrapport: Nya användarmönster

I rapporten "Nya användarmönster" av en av Forum Internets medgrundare Håkan Selg, som publicerats inom ramen för projektet InternetExplorers vid Uppsala Universitet, framgår teknikspridningens fasuppdelning tydligt. Det går en gräns vid 35 år. Internetanvändarna i åldrarna däröver - mejlgenerationen - hör hemma i fas 1. De har i vuxen ålder växlat över till Internet men sitter kvar i tidigare användarmönster. Användarna i åldrarna därunder - messengergenerationen - är uppvuxna med tillgång till uppkopplade datorer. Där har de utvecklat ett Internetbaserat användarmönster utan omväg över tidigare tekniker. Det har dessutom skett under lustfyllda former, med prat, skämt, skvaller och populärkultur i förgrunden.

Läs mer om - och ladda ned - InternetExplorers forskningsrapport "Nya användarmönster" här.

 

Om Forum Internet

Forum Internet, en tankesmedja om interaktivitet, drivs i samarbete med Dataföreningen och ska sprida kunskap om Internet som en del av samhället genom egen forskning, bevakning och interaktiva seminarier.
Initiativet till Forum Internet har tagits av medgrundarna:

Följ utvecklingen Forum Internets webbplats www.foruminternet.se, eller kontakta oss på info "snabel-a" foruminternet.se.

Ämnen

  • Företagande

Kategorier

  • forum internet
  • användarmönster
  • forskning
  • facebook
  • sociala medier
  • digitala klyftan