Pressmeddelande -

Öppen inbjudan till deltagande i webbundersökning om öppen källkod och öppet innehåll

Den interaktiva tankesmedjan Forum Internet sprider kunskap om Internet som en del av samhället genom egen forskning, bevakning och interaktiva seminarier.

Då Forum Internet har ett tydligt samhällsperspektiv, är erfarenheter av och åsikter om Internet från olika delar av samhället av stor betydelse för verksamheten och den aktionsforskning Forum Internet bedriver.

Som en del i ett större aktionsforskningsprojekt lanserar Forum Internet en webbundersökning som fokuserar på erfarenheter av och synpunkter på öppen källkod och öppet innehåll.

Vi bjuder därför in alla Internetintresserade personer att delta i undersökningen på:

http://www.foruminternet.se/forskning/webbundersokning/

 

En del av ett större aktionsforskningsprojekt

Webbundersökningen är en del av ett projekt som .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) finansierar via Internetfonden.

Projektet fokuserar på Internetmediets unika förutsättningar till interaktivitet mellan olika aktörer - företag, myndigheter och föreningar - och deras målgrupper, slutanvändarna. Syftet är att sprida förståelse för de sociala drivkrafternas betydelse i dessa processer. Genom interaktiva seminarier och en interaktiv webbplats ska aktuella forskningsresultat om följande kunskapsområden förmedlas: • Prisbildning på digitalt innehåll/Nya affärsmodeller


 • Nätgemenskaper/publicering (bloggar, hemsidor)


 • Öppen källkod/öppna databaser


 • Öppna lärresurser (Seminarier med inriktning på utbildningsfrågor)


 • Äldres internetanvändning (Seminarier om digitala klyftor)


 • Internet via mobilen


Genom kvantitativ återkoppling medverkar seminariedeltagarna och deltagarna i webbundersökningen direkt i uppbyggnaden av en faktadatabas. Resultatet blir en ny form av aktionsforskning där de medverkande samtidigt är mottagare och bidragsgivare till ny kunskap.

De interaktiva presentationer - och undersökningar - som genomförs på seminarierna kompletteras med att samma material görs tillgänglig på Forum Internets webbplats. Det blir härmed möjligt att nå en vidare krets.

Under hösten 2008 kommer ett antal interaktiva seminarier att genomföras av Inger Gran, David Lerdell och Håkan Selg. Resultaten redovisas löpande, och en slutrapport kommer att publiceras i början av 2009.

Om Forum Internet

Forum Internet, en tankesmedja om interaktivitet, drivs i samarbete med Dataföreningen och ska sprida kunskap om Internet som en del av samhället genom egen forskning, bevakning och interaktiva seminarier.
Initiativet till Forum Internet har tagits av medgrundarna:

 

Följ utvecklingen Forum Internets webbplats www.foruminternet.se, eller kontakta oss på info "snabel-a" foruminternet.se.

Ämnen

 • Utbildning

Kategorier

 • forskning
 • forum internet
 • sociala medier
 • öppen källkod
 • wikipedia
 • open source
 • open content
 • öppet innehåll