Pressinbjudan: Hiv, makt och mänskliga rättigheter

Tid 30 Maj 2006 08:30 – 08:30

Plats Forum Syd, Katarinavägen 20 (nära Slussen)

Hiv, makt och mänskliga rättigheter Svenska organisationer gör en viktig insats för att begränsa spridningen av hiv. Det visar en ny skrift från Forum Syd, Gör hiv till en rättighetsfråga, som presenteras vid ett frukostseminarium den 30 maj kl 8.30-9.30 på Forum Syd - En viktig uppgift är att få bort skammen i att vara smittad, säger Elisabeth Hårleman, handläggare i Tanzania för Forum Syds Hiv/aidsprogram som omfattar 63 organisationer. En av organisationernas viktigaste uppgifter är att förändra attityder och värderingar, från skuld och tystnad till rättigheter och makt över sitt eget liv. Arbetet med att begränsa spridningen av [ http://www.forumsyd.org/conferences/w_metod/HivAids ]hiv handlar om mänskliga rättigheter. Visst är det en hälsofråga, men i lika hög grad en fråga om människors möjligheter till värdiga liv och en fråga om resurser och makt. Genom att synliggöra hur epidemin hänger samman med maktfrågor kan vi på ett mer genomgripande sätt arbeta med orsakerna till dess spridning. - Kvinnors rättigheter och människors sexuella rättigheter är grundläggande förutsättningar för att hejda spridningen av hiv. Vi motsätter oss därför vissa regeringars och religiösa institutioners konservativa hållning, där sexuell avhållsamhet förespråkas som den bästa metoden och där organisationer som arbetar med sexualupplysning och kvinnors sexuella rättigheter utestängs från bistånd, säger Inger Björk, generalsekreterare, Forum Syd. I Forums Syds skrift Gör hiv till en rättighetsfråga ges exempel på hur svenska enskilda organisationer framgångsrikt har arbetat för att begränsa hivspridningen i öst och syd. Skriften ger Forum Syds syn på hur arbetet bäst kan bedrivas för att bromsa och hindra hivspridningen. På seminariet diskuteras hur hivfrågor hör samman med demokrati, kön och sexuella rättigheter. Elisabeth Hårleman berättar om arbetet med hiv i Tanzania och ger exempel på metoder för samarbete med partner i syd och öst. På Forum Syds hemsida www.forumsyd.org, under knappen Metoder för förändring, kan en introduktion till hivperspektivet laddas ner. Där kan även skriften beställas. Seminariedeltagare: Elisabeth Hårleman, handläggare i Tanzania för Forum Syds hivprogram Annica Holmberg och Anna Rambe, författare till skriften Gör hiv till en rättighetsfråga Tid: Tisdag 30 maj kl 8.30 – 9.30 Plats: Forum Syd, Katarinavägen 20 (nära Slussen) Anmälan: Senast 29 maj till margoth.sonnebo@forumsyd.org För mer information kontakta Forum Syds pressekreterare Margoth Sonnebo 08- 506 371 38 eller 070-341 08 78, margoth.sonnebo@forumsyd.org

Kontakter

Britt-Louise Andersson

Presskontakt Head of Advocacy and Communication +46 (0)8 506 371 33

Maurits Otterloo

Presskontakt Communications Officer +46 8 506 370 15

Relaterat innehåll