Nyhet -

Lång väg kvar för kvinnors rättigheter

Arbetet med att uppfylla millenniemålen når resultat och framstegen är många: UNDP som varje år utvärderar målen konstaterar att andelen extremt fattiga i världen sjunker, färre smittas med hiv och alltfler får bromsmediciner mot hiv. Barnadödligheten minskar och fler länder höjer sin utbildningsnivå. 

Men UNDP understryker också att det är lång väg kvar för att stärka kvinnors rättigheter i världen. Mödradödligheten stiger, kvinnor får inte tillgång till den vård de har rätt till och de har färre möjligheter till betalt arbete än män- det senare har visat sig tydligt i spåren av den ekonomiska krisen då kvinnor har svårare än män att få nya jobb.

Många organisationer inom civilsamhället i fattiga länder arbetar på gräsrotsnivå för att öka kvinnors möjligheter till försörjning och möjlighet att vara med och påverka. I Forum Syds program i världen finns alltid jämställdhet och kvinnors rättigheter. Det gäller Kambodja såväl som Tanzania och inte minst i Guatamala där situationen för kvinnor förvärrats. Andrea Hernandez på bilden arbetar med miljöfrågor och är en av få kvinnor i Guatemala som har möjlighet att påverka.

Bland Forum Syds medlemsorganisationer och organisationer som får stöd från Forum Syd och som arbetar med kvinnors rättigheter på olika omrråden finns t.ex.

Svalorna Latinamerika

Centerpartiets Internationella Stiftelse

Kvinna till Kvinna

Hand in Hand

 Forum Syd utvecklar metoder för att organisationer ska bli bättre på att arbeta med jämställhet. Journalister kan beställa metodskriften "Gör kön till en fråga om makt" gratis genom att maila marie.norling@forumsyd.org eller info@forumsyd.org. En introduktion finns som resurslänk, liksom UNDP:S Millennerapport. 

Foto: Mario Fernando Leon Mendizabal 

 

 

Relaterade länkar

Ämnen

  • Politik

Kontakter

Britt-Louise Andersson

Presskontakt Head of Advocacy and Communication +46 (0)8 506 371 33

Maurits Otterloo

Presskontakt Communications Officer +46 8 506 370 15