Nyhet -

Use Your Right to Act!

Millenniemålen angår oss alla. Men det är världens unga som mest konkret tvingas möta konsekvenserna och de problem som följer av att målen inte uppfylls i tid.  

Men kan unga göra något själva? Och i så fall hur?  Och vilka frågor som rör Millenniemålen är viktiga för unga?

Plattformen “Use Your Right to Act!” kom till för att ungdomar i Uganda och Sverige ska kunna utbyta erfarenheter, tankar och ideer med varandra som rör Millenniemålen samt finna sätt för hur de kan agera och påverka. 

Konkret handlar det om en workshopserie om Millenniemålen som löper parallellt i Sverige och Uganda. Workshopparna följs upp via en blogg, där resultaten diskuteras. Kopplat till bloggen finns också en sida på Facebook där deltagare kan utbyta tankar och ideer med varandra.

-Det här är ett konkret sätt att arbeta med ungas syn på Millennemålen. Samtidigt som vi jobbar mot att uppfylla målen ges vi också möjlighet att lyfta upp och se varandras tankesätt och värderingar. Det visar sig att vi är rätt lika, säger Henrietta Eurenius som tillsammans med två kompisar leder arbetet i Sverige. De arbetar ideellt med detta projekt, men får ett visst stöd av Föreningen för Utvecklingsfrågor, FUF. I Uganda är det William Katende i NAYOU (National Association of Youth Organisations in Uganda ) som håller i trådarna.

I ”Use Your Right to Act!” har det visat sig att mål 1 och 8 är de mål som rankas högst när unga i de båda länderna själva gör valet. Det första målet är att utrota extrem fattigdom och svält och mål åtta är att utveckla ett globalt partnerskap för utveckling (gäller bland annat rättvisa handelsavtal).

Länk till  bloggen "Use your right to act"

Se en film från bloggen

Veta mer? Kontakta gärna projektkoordinatorerna Henrietta Eurenius, Caroline Daly och/eller Karin Gustafsson via useyourrighttoact@gmail.com.

(William Katende tog bilden på några av deltagarna i Uganda.)

Relaterade länkar

Ämnen

  • Politik

Kategorier

  • rättigheter
  • demokratiutveckling
  • demokrati
  • unga
  • millenniemål

Kontakter

Britt-Louise Andersson

Presskontakt Head of Advocacy and Communication +46 (0)8 506 371 33

Maurits Otterloo

Presskontakt Communications Officer +46 8 506 370 15