Pressmeddelande -

Beklagligt att Forum Syd stoppades i FAO-kommitten

Det är inte acceptabelt i ett demokratiskt land att en organisation utesluts  för att den inte delar regeringens syn i olika frågor. Tvärtom borde det anses viktigt att olika synpunkter på frågor som är avgörande för fattiga länders utveckling får komma fram i den här typen av kommitté. Det skriver Forum Syds ordförande Bodil Ceballos på Newsmill med anledning av att Forum Syd  enligt uppgifter i Dagens Arena ansågs  "extrem" eftersom organisationen arbetar för att handelsavtal ska främja en rättvis och hållbar utveckling och därmed inte godkändes av statsrådsberedningen.

-Bakgrunden till beslutet att stoppa Forum Syds medverkan i den svenska FAO-kommitten är föreställningar om oss som inte stämmer med verkligheten. Det är beklagligt och visar att de som tog beslutet inte vet vilka vi är, trots att Forum Syd är en av Sveriges största biståndsorganisationer skriver Bodil Ceballos och välkomnar beslutsfattarna till en kontakt för samtal om vad Forum Syd är och arbetar med, för att undvika liknande misstag i framtiden.

Relaterade länkar

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • forum syd
  • fao
  • demokrati
  • bistånd
  • mänskliga rättigheter
  • yttrandefrihet

Forum Syd har omkring140 svenska medlemsorganisationer och ett stort antal samarbetsorganisationer och nätverk världen över. Vårt fokus är att stärka det civila samhället i arbetet med demokrati och mänskliga rättigheter. Vårt arbete ger kraft att förändra.

Kontakter

Britt-Louise Andersson

Presskontakt Head of Advocacy and Communication +46 (0)8 506 371 33

Maurits Otterloo

Presskontakt Communications Officer +46 8 506 370 15