Pressmeddelande -

Betyg på Sveriges politik för global utveckling - dialoginvit från sex folkrörelser

Överensstämmer regeringspolitiken med målsättningarna i Politik för global utveckling? Inom vissa områden ja, inom andra nej. Det visar den granskning av PGU som sex folkrörelser har gjort av fyra politikområden som är centrala för att en global och rättvis utveckling ska komma till stånd; säkerhet och krigsmateriel, handel, skuldavskrivningar och bistånd. Granskningen, som kan ses som en samstämmighetsbarometer, visar att Sverige sammanlagt får rött ljus (lägsta betyg) inom fem områden, gult ljus (varningssignal) inom sju områden och grönt ljus (bra politik) inom fyra områden. Varje politikområde är indelat i fyra underkategorier. Barometern visar att Sverige är på rätt väg inom bland andra följande områden: · Fattiga länders möjlighet att exportera jordbruksprodukter till rika länder · Biståndsnivå · Nedrustning och ickespridning Samtidigt får Sverige lägsta betyg inom en rad områden, bland andra: · Handel med krigsmateriel · Fattiga länders möjlighet till politiskt handlingsutrymme · Erkännandet av illegitima skulder. Samstämmighetsbarometer finns nu på Forum Syds hemsida, www.forumsyd.org under rubriken Forum Syd kommenterar. De folkrörelser som står bakom utvärderingen av PGU är Afrikagrupperna, Diakonia, Forum Syd, Kooperation utan gränser, Kristna Fredsrörelsen och Svenska Freds- och skiljedomsföreningen. Före mer information, kontakta Forum Syd pressekreterare Margoth Sonnebo på telefon 08-506 371 38, 070-341 08 87 eller e-post margoth.sonnebo@forumsyd.org

Ämnen

  • Politik

Forum Syd har omkring140 svenska medlemsorganisationer och ett stort antal samarbetsorganisationer och nätverk världen över. Vårt fokus är att stärka det civila samhället i arbetet med demokrati och mänskliga rättigheter. Vårt arbete ger kraft att förändra.

Kontakter

Britt-Louise Andersson

Presskontakt Head of Advocacy and Communication +46 (0)8 506 371 33

Maurits Otterloo

Presskontakt Communications Officer +46 8 506 370 15