Pressmeddelande -

Bodil Ceballos ny ordförande i Forum Syd

Sverige behöver starka och självständiga organisationer i kampen för global rättvisa och svensk utrikespolitik behöver stöd av ett aktivt folkligt deltagande. Det var budskapet som Forum Syds årsmöte i helgen riktade till regeringen i ett uttalande.

På årsmötet valdes Bodil Ceballos till ny ordförande i Forum Syd efter Joe Frans. Hon är idag ledamot för Miljöpartiet i riksdagen och sitter i utrikesutskottet.

Hela pressmeddelandet och Uttalandet "Aktivt folkligt deltagande är en grundsten för demokrati" i bifogade filer.

 


Ämnen

  • Politik

Kategorier

  • folkrörelsebistånd
  • bistånd
  • folkrörelser
  • rättigheter
  • demokratiutveckling
  • mänskliga rättigheter

Kontakter

Britt-Louise Andersson

Presskontakt Head of Advocacy and Communication +46 (0)8 506 371 33

Maurits Otterloo

Presskontakt Communications Officer +46 8 506 370 15