Pressmeddelande -

Forum Syd deltar på Doha-mötet

Den globala finanskrisen kommer att prägla toppmötet i Doha. FN har varnat för att de fattiga kommer att drabbas hårdast av krisen och på agendan finns frågor som biståndsflöden, handel, skuldavskrivningar och investeringar.

Det europeiska nätverket Eurodad och en rad andra folkrörelser har tagit fram ett antal förslag på åtgärder som Doha-mötet bör fatta beslut om, för att stabilisera världsekonomin och säkerställa att det finns pengar till utveckling. Kenneth Hermele, ekonom och medarbetare på Forum Syd ,ingår i den svenska delegationen, som civilsamhällets representant.

Förslagen och mer fakta finns att läsa på forumsyd.se.

Ämnen

  • Finans

Forum Syd har omkring140 svenska medlemsorganisationer och ett stort antal samarbetsorganisationer och nätverk världen över. Vårt fokus är att stärka det civila samhället i arbetet med demokrati och mänskliga rättigheter. Vårt arbete ger kraft att förändra.

Kontakter

Britt-Louise Andersson

Presskontakt Head of Advocacy and Communication +46 (0)8 506 371 33

Maurits Otterloo

Presskontakt Communications Officer +46 8 506 370 15

Relaterat innehåll