Pressmeddelande -

Forum Syd på Världsaidsdagen

Aids epidemin påverkar utvecklingen i världen, därför är det viktigt att på alla sätt försöka hejda spridningen. Forum Syd ser inte bara hiv och aids som en hälsofråga utan det är i lika hög grad en rättighetsfråga.Kvinnors självbestämmande har avgörande betydelse för att hejda spridningen av hiv, det handlar om att kvinnor måste få rätten att bestämma över sina egna kroppar.

- Vi arbetar för att synliggöra maktstrukturerna i samhället, när vi lyckats med det hjälper det oss både att förstå hiv-epidemins orsaker och effekter och arbeta med effektivare åtgärder, säger Elisabeth Hårleman, handläggare på Forum Syd.

Vill du veta mer om Forum Syds arbete mot hiv/aids, läs gärna på Forum Syd.se eller kontakta Elisabeth Hårleman 08-506 37189.

Mer fakta och program: se bifogat pressmeddelande eller gå in på  wad.se eller hiv-sverige.se 

Ämnen

  • Undervisning, lärande

Forum Syd har omkring140 svenska medlemsorganisationer och ett stort antal samarbetsorganisationer och nätverk världen över. Vårt fokus är att stärka det civila samhället i arbetet med demokrati och mänskliga rättigheter. Vårt arbete ger kraft att förändra.

Kontakter

Britt-Louise Andersson

Presskontakt Head of Advocacy and Communication +46 (0)8 506 371 33

Maurits Otterloo

Presskontakt Communications Officer +46 8 506 370 15