Pressmeddelande -

Forum Syds årsmöte uppmanar regeringen att förstärka arbetet mot land grabbing i världen

Forum Syds årsmöte uppmanar regeringen att göra mer mot land grabbing i världen

 Forum Syd antog vid helgens årsmöte ett uttalande för att uppmärksamma problemen med  land grabbing och uppmana regeringen att agera ännu tydligare. Jordbruksmarken utgör grunden för människors rätt till mat,vatten och energi.
På många håll i världen har jakten på billig och bördig jordbruksmark lett till att småbrukare berövas sin mark och att kompensationen oftast är dålig. 

Forum Syds årsmöte välkomnar de åtgärder som den svenska regeringen redan arbetar med men menar att arbetet bör förstärkas. Lokalbefolkningars och ursprungsfolks rättigheter i relation till sin mark och användning av mark för sina olika behov måste erkännas, respekteras och skyddas. 

På årsmötet valdes representanter för Silc, Swedish International Liberal Centre, BLLF som arbetar mot slaveri, United Africa Förbund,  Latinamerikagrupperna och Emmaus Stockholm in i styrelsen. Bodil Ceballos återvaldes som ordförande. Forum Syd samlar efter årsmötet 163 svenska organisationer som arbetar för demokrati och rättigheter i världen. 

Relaterade länkar

Ämnen

  • Klimatfrågor

Taggar

  • folkrörelsebistånd
  • bistånd
  • mänskliga rättigheter
  • silc
  • forum syd
  • rättigheter
  • demokrati

Forum Syd har omkring140 svenska medlemsorganisationer och ett stort antal samarbetsorganisationer och nätverk världen över. Vårt fokus är att stärka det civila samhället i arbetet med demokrati och mänskliga rättigheter. Vårt arbete ger kraft att förändra.

Presskontakt

Britt-Louise Andersson

Britt-Louise Andersson

Presskontakt Head of Advocacy and Communication +46 (0)8 506 371 33
Maurits Otterloo

Maurits Otterloo

Presskontakt Communications Officer +46 8 506 370 15