Pressmeddelande -

G8:s skuldavskrivning i fara

Världsbankens och Internationella valutafondens årsmöten äger rum 24-25 september. Då avgörs det om institutionerna kommer att genomföra de skuldavskrivningar G8 beslutade om tidigare i år. - Ett misslyckande skulle släcka det hopp som tändes i somras, säger Forum Syds Johanna Sandahl som kommer att följa mötena på plats i Washington. G8 utlovade i somras en total skuldlättnad för 18 av världens fattigaste länder. Det löftet riskerar nu att urholkas, både när det gäller hur beslutet ska finansieras och hur stor och snabb den utlovade skuldlättnaden faktiskt blir. Flera delägare i finansinstitutionerna som inte deltog i G8-mötet har inför mötena i Washington nämligen kritiserat G8:s löften. En av de radikala komponenterna i G8:s beslut var att Internationella valutafonden, IMF skulle finansiera sin skuldlättnad med egna resurser, vilket stämmer väl överens med krav som kommit från enskilda organisationer och folkrörelser. Dessa har föreslagit att IMF ska sälja delar av sin guldreserv. G8:s linje innebär att IMF tvingas ta ansvar för sin egen utlåning. Sveriges regering vill dock inte använda IMF:s pengar till skuldavskrivningar. En annan positiv aspekt av G8:s beslut: att inga nya krav skulle ställas som villkor för skuldlättnaden riskerar också att gå om intet. Utöver G8:s skuldavskrivningsförslag kommer mötena bland annat att diskutera kopplingen mellan bistånd och handel samt en aktionsplan för Afrika. Forum Syds Johanna Sandahl följer mötena på plats i Washington 22-26 september och nås på telefon +46 706 613 031. Kenneth Hermele kan kommentera från hemmaplan och nås på 0739 49 45 64. Mer information finns i Forum Syds nyhetsbrev om de finansiella institutionerna. Du hittar det på vår hemsida under rubriken Global ekonomi. www.forumsyd.se/conferences/w_gek/wdok_gek/nyhetsbrev?id=w_gek För mer information kontakta Forum Syds pressekreterare Kalle Lindberg på telefon: 08-506 371 38, 070-341 08 78 eller e-post: kalle.lindberg@forumsyd.se Forum Syd är en samverkansorganisation inom folkrörelsebiståndet. Forum Syd • Box 15407 • 104 65 Stockholm • tfn: 08-506 370 00 • fax: 08-506 370 99 e-post: forum.syd@forumsyd.se • hemsida: www.forumsyd.se

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Forum Syd har omkring140 svenska medlemsorganisationer och ett stort antal samarbetsorganisationer och nätverk världen över. Vårt fokus är att stärka det civila samhället i arbetet med demokrati och mänskliga rättigheter. Vårt arbete ger kraft att förändra.

Kontakter

Britt-Louise Andersson

Presskontakt Head of Advocacy and Communication +46 (0)8 506 371 33

Maurits Otterloo

Presskontakt Communications Officer +46 8 506 370 15