Pressmeddelande -

Gordon Brown erkänner att skuldkrisen inte är löst!

Storbritanniens finansminister Gordon Brown tillkännagav i helgen att Storbritannien är villigt att satsa 100 miljoner pund årligen fram till 2015 för att betala de räntor och amorteringar 32 av världens fattigaste länder årligen betalar till Världsbanken. Bland dessa 32 länder återfinns 14 länder som idag omfattas av det så kallade HIPC-initiativet – Heavily Indebted Poor Countries – Världsbankens och Internationella valutafondens, IMF, egna men misslyckade försök att få ner skulderna för de fattigaste länderna till hållbara nivåer. Gordon Browns förslag innebär att en del av Storbritanniens biståndsbudget kommer att gå till att gradvis lösa ut Världsbankens fordringar på några av världens fattigaste länder. Det är bra för de länder som på detta vis blir av med sin skuld till Världsbanken, men Browns förslag innebär samtidigt att Världsbanken räddas av Storbritannien, då banken inte behöver bära ansvaret för att man lånat ut för mycket pengar till länder som uppenbarligen inte varit kreditvärdiga. Med andra ord stoppar Storbritannien pengar i gapet på Världsbanken utan att tvinga Världsbanken att ta ansvar för sin egen dåliga utlåning. Därmed är det troligt att Världsbanken kommer att kunna fortsätta att göra dåliga affärer och felaktiga bedömningar och ändå slippa ta några förluster. Det skapar felaktiga incitament, vad som brukar kallas för ”moral hazard”: den som aldrig behöver ta ansvar för sina misstag kommer att upprepa dem. Det är bra att Storbritannien vill göra något åt skuldkrisen i världens fattigaste länder för det visar att HIPC-initiativet, trots att det funnits i snart tio år, inte lyckats lösa skuldkrisen ens för de mest skuldsatta. Därmed visar Storbritannien att man är mer insiktsfull än den svenska regeringen som fram till nu hävdat att HIPC kan lösa skuldkrisen bara initiativet genomförs fullt ut. Så sent som den 9 september i år, när regeringen presenterade sin skrivelse till riksdagen om Sveriges politik för global utveckling, var tongångarna att HIPC räckte om andra länder bara bidrog lika mycket som Sverige, och att det rådde samsyn mellan Världsbanken och Sverige. Nu har Gordon Brown i ett slag visat att det i alla fall inte stämmer med Storbritanniens uppfattning. För mer information kontakta: Kenneth Hermele, Forum Syd, tel 0739 49 45 64, e-post: kenneth.hermele@forumsyd.se. Kenneth Hermele kommer för Forum Syds räkning att närvara vid Världsbankens och IMF:s årsmöten i Washington 2-5 oktober och kan nås på ovanstående telefon. Nätverket Jubel Jubel är ett nätverk av svenska organisationer som arbetar för skuldavskrivning och fattigdomsbekämpning, för att ge länder en chans till utveckling. Vi vill skapa medvetenhet om kopplingen mellan stora utlandsskulder och fattigdom och uppmuntrar fler att ställa sig bakom kraven på skuldavskrivningar för de fattigaste länderna. För mer information se www.jubel.org

Ämnen

  • Politik

Forum Syd har omkring140 svenska medlemsorganisationer och ett stort antal samarbetsorganisationer och nätverk världen över. Vårt fokus är att stärka det civila samhället i arbetet med demokrati och mänskliga rättigheter. Vårt arbete ger kraft att förändra.

Presskontakt

Britt-Louise Andersson

Presskontakt Head of Advocacy and Communication +46 (0)8 506 371 33

Maurits Otterloo

Presskontakt Communications Officer +46 8 506 370 15