Pressmeddelande -

Hjälp eller Stjälp-Biståndet och tillväxten

Centerpartiets Internationella stiftelse, Forum Syd, Individuell Människohjälp och Kooperation utan gränser står bakom rapporten där ekonomen Kenneth Hermele sammanfattar den senaste forskningen kring biståndets effekter på makronivå. I studien diskuteras olika sätt att mäta resultaten, om det är skillnad på olika slags bistånd, och vilka slutsatser vi kan dra om hur ett bra bistånd bör utformas.

Hanna Wetterstrand, Kooperation utan gränser leder ett samtal mellan:
Jakob Svensson,professor i utvecklingsekonomi, Stockholms universitet
Georg Andrén, chef för samverkan med aktörer på Sida (tidigare samordnare av regeringens arbete med Politik för Global Utveckling (PGU)), samt
Kenneth Hermele, ekonom och författare

Tid: torsdagen 20/10 , 12-13.30(lunchmacka från 11.30)
Plats: Södra teatern, Mosebacke Torg, t-bana Slussen

Anmälan: helst och gärna senast 18/11 till sven.elander@forumsyd.org. (Även frågor) Rapporten kan beställas från Sven Elander eller Forum Syds hemsida från 20/11. (Kostnad 80 kronor)

Ämnen

  • Bistånd

Forum Syd har omkring140 svenska medlemsorganisationer och ett stort antal samarbetsorganisationer och nätverk världen över. Vårt fokus är att stärka det civila samhället i arbetet med demokrati och mänskliga rättigheter. Vårt arbete ger kraft att förändra.

Kontakter

Britt-Louise Andersson

Presskontakt Head of Advocacy and Communication +46 (0)8 506 371 33

Maurits Otterloo

Presskontakt Communications Officer +46 8 506 370 15

Relaterade event