Pressmeddelande -

Vad ska vi ha IMF till?

http://www.forumsyd.org/conferences/w_media/w_pressmed/Pressmmeddelande%20060421.pdf Så kan IMF och Världsbanken bidra till millenniemålen I Helgen håller Världsbanken och Internationella valutafonden, IMF, vårmöten i Washington. En punkt på dagordningen är hur institutionerna ska kunna bidra till FN:s millenniemål om halverad världsfattigdom. Inför mötet anklagar folkrörelser världen över Världsbanken och IMF för att i praktiken motarbeta uppfyllandet av millenniemålen. - Folkrörelser världen över har länge kritiserat IMF:s krav på skuldsatta länder. På pappret bestämmer skuldsatta länder själva över sin ekonomiska politik. Kraven som Världsbanken och IMF ställer i sina låneavtal ska hämtas från ländernas egna fattigdomsstrategier. Men i praktiken har IMF i land efter land villkorat sina lån med långtgående krav på nedskärningar inom offentlig sektor och privatiseringar av statliga företag. Det skriver Forum Syds generalsekreterare Inger Björk idag i en ( http://www.aftonbladet.se/vss/debatt/story/0,2789,812797,00.html ) debattartikel i Aftonbladet. Hon menar att fattiga länder, för att uppnå millenniemålen, måste ges utrymme att satsa på utbildning och sjukvård. Dessutom måste fattiga länder själva tillåtas att bestämma över sin ekonomiska politik. Inger Björk kritiserar Sveriges stöd för IMF:s och Världsbankens krav och det faktum att svenskt bistånd är kopplat till att mottagarländerna uppfyller IMF:s krav: - Enligt den svenska ”politiken” för global utveckling”, PGU, ska all politik ha ett fattigdoms- och rättighetsperspektiv. Det är därför uppseendeväckande att Sverige står bakom krav som motarbetar ett lands möjlighet att uppnå millenniemålen. Kenneth Hermele från Forum Syd följer Världsbankens och IMF:s vårmöten på plats. För kommentarer direkt från Washington: Kenneth Hermele +46 739 494 564 eller kenneth.hermele@forumsyd.org För kommentarer från Sverige: Sven Elander 0702 403 289 eller sven.elander@forumsyd.org För mer information kontakta Forum Syds pressekreterare: Kalle Lindberg 08-506 371 38, 070-341 08 78 eller kalle.lindberg@forumsyd.org

Ämnen

  • Företagande

Forum Syd har omkring140 svenska medlemsorganisationer och ett stort antal samarbetsorganisationer och nätverk världen över. Vårt fokus är att stärka det civila samhället i arbetet med demokrati och mänskliga rättigheter. Vårt arbete ger kraft att förändra.

Kontakter

Britt-Louise Andersson

Presskontakt Head of Advocacy and Communication +46 (0)8 506 371 33

Maurits Otterloo

Presskontakt Communications Officer +46 8 506 370 15

Relaterat innehåll