Pressmeddelande -

Världsmarknad i obalans - småbrukare, storföretag och den globala jordbrukshandeln

Majoriteten av världens fattiga småbönder lever på att sälja jordbruksråvaror som kaffe, kakao och frukt. I slutet av 1990-talet sjönk priserna på dessa råvaror till sin lägsta nivå någonsin. Samtidigt fortsätter ett litet antal företag på marknaden att göra stora vinster. Det nya numret av Globala Studier beskriver möjliga strategier för att komma till rätta med obalansen på jordbruksmarknaden. Med anledning av skriften inbjuder vi till seminarium den 31 maj om obalansen på jordbruksmarknaden. Utvecklingen i slutet av 1990-talet har slagit hårt mot världens småbrukare, samtidigt som ett fåtal företag verksamma på marknaden gör stora vinster. De flesta av världens fattiga är småbönder som är helt beroende av att producera råvaror från jordbruket. Konsekvenserna har blivit förödande när priserna på tropiska grödor har sjunkit. Varför uppvisar jordbruksmarknaden så stora brister, vad är orsaken till att det förekommer ett sådant överutbud, och hur kan det i så hög grad ha blivit mellanhändernas marknad? Studien ger bakgrunden till jordbrukskrisen och visar på möjliga vägar för att komma till rätta med problemen. I seminariet medverkar skriftens författare Klas Rönnbäck tillsammans med Anders Klum från jordbruksdepartementet och Christina Engfeldt från FN:s fackorgan för jordbruk, skogsbruk och fiske (FAO). Tid: Onsdag den 31 maj kl 15-17 Plats: Stockholms moské, Kapellgränd 10 (vid Björns Trädgård) Arrangörer: Svenska Kyrkan genom Lutherhjälpen, Kooperation Utan Gränser, Forum Syd Världsmarknad i obalans. Småbrukare, storföretag och den globala jordbrukshandeln är skriven av Klas Rönnbäck på uppdrag av Forum Syd, Kooperation Utan Gränser och Lutherhjälpen. Rapporten ingår i skriftserien Globala Studier. För mer information, kontakta peter.sorbom@forumsyd.org Före mer information, kontakta Forum Syd pressekreterare Margoth Sonnebo på telefon 08-506 371 38, 070-341 08 87 eller e-post margoth.sonnebo@forumsyd.org

Ämnen

  • Företagande

Forum Syd har omkring140 svenska medlemsorganisationer och ett stort antal samarbetsorganisationer och nätverk världen över. Vårt fokus är att stärka det civila samhället i arbetet med demokrati och mänskliga rättigheter. Vårt arbete ger kraft att förändra.

Kontakter

Britt-Louise Andersson

Presskontakt Head of Advocacy and Communication +46 (0)8 506 371 33

Maurits Otterloo

Presskontakt Communications Officer +46 8 506 370 15