Gå direkt till innehåll
Friskväderstorget Foto: Niklas Maupoix
Friskväderstorget Foto: Niklas Maupoix

Pressmeddelande -

Antalet göteborgare som bor i ett särskilt utsatt område har halverats på fyra år

Polisen senaste bedömning av situationen i landets mest utsatta områden visar på en fortsatt positiv utveckling i Göteborg. Framtidenkoncernen både gläds och inspireras av att Biskopsgården inte längre klassas som ett särskilt utsatt område. Dessutom ser polisen en positiv utveckling i Hjällbo och inget område i Göteborg bedöms ha en negativ utveckling.

Att Biskopsgården flyttas ned från särskilt utsatt område till riskområde innebär att Göteborg nu har fyra särskilt utsatta områden. 2019 hade staden sex särskilt utsatta områden, Bergsjön, Biskopsgården, Hammarkullen, Hjällbo, Lövgärdet och Tynnered där det bodde 83 000 personer. Idag är både Tynnered och Biskopsgården nedflyttade från den listan, det innebär att 41 000 göteborgare numera bor i ett särskilt utsatt område. Det är en halvering på bara fyra år.

-Att ännu ett område avförs från den högsta nivån på polisens lista är framför allt mycket glädjande för de som bor i Biskopsgården men också betydelsefullt för hela stadens utveckling, säger Terje Johansson vd för Framtidenkoncernen.

Framtidenkoncernens strategi för utvecklingsområden, vilken antogs 2020, har som mål att inget område i Göteborg ska finnas på polisens lista över särskilt utsatta. Framtiden har hela tiden framhållit att det är svårt, men inte omöjligt, att bryta den negativa utvecklingen. Och tillsammans med andra samhällsaktörer, näringsliv och civilsamhälle gör koncernen allt de kan för att lyckas.

Nyligen fick koncernen även svar från sin hyresgästenkät som över 21 000 hushåll runt om i Göteborg besvarat. Bilden är tydlig, de områden i staden som polisen klassar som särskilt utsatta utvecklas alla i rätt riktning och upplevs i många fall idag på samma sätt som övriga delar av staden. Ett bevis på att arbetet med koncernens Strategi för utvecklingsområden gör skillnad och på vikten av att komplettera polisens brottsbekämpande arbete.

Även om Framtidenkoncernen gläds idag är det fortsatt fyra områden i Göteborg, med drygt 40 000 invånare, som klassas som särskilt utsatta. Det innebär att en stor del av arbetet med koncernens strategi återstår.

-Det fina resultat vi uppnått under strategins första år ska förvaltas, samtidigt som vi måste utvecklas och anpassa oss. Utifrån bland annat våra egna erfarenheter och polisens fördjupade material ser vi nu över hur vårt arbete kan ge ännu bättre effekt kommande år säger Anna-Karin Trixe, strategischef inom Framtiden.

- Även om signalerna i rapporten visar på en positiv utveckling är vi fortsatt ödmjuka inför uppgiften att Göteborg inte ska ha några särskilt utsatta områden. Det återstår mycket jobb och det gäller att hålla i trots tuffare tider och bakslag som kan komma ibland, avslutar Terje Johansson.

Terje Johansson, vd
Tel: 031- 719 31 60
E-post: Terje.Johansson@framtiden.se

Anna-Karin Trixe, strategichef
Tel: 031- 773 75 51
E-post: Anna-Karin.Trixe@framtiden.se

Vad är Framtidens strategi för utvecklingsområden 2020 - 2030?

En strategi som syftar till att ingen del av staden ska finnas på polisens lista över särskilt utsatta områden. Det innebär i dagsläget att Bergsjön, Hammarkullen, Hjällbo och Lövgärdet ska flyttas ner från särskilt utsatt område. Samtidigt som inget annat område flyttas upp. Vid starten 2020 var även Tynnered och Biskopsgården på listan, men Tynnered flyttades ned i samband med polisens bedömning 2021 och Biskopsgården 2023.

Strategin syftar till att ingen göteborgare ska behöva bo i ett särskilt utsatt område och förutsättningarna ska vara goda för alla som växer upp, bor och verkar även i våra utvecklingsområden. Genom satsningen bidrar koncernen också till en tydlig samhällsnytta och stärker Göteborgs utveckling.

Arbetet kräver stora insatser och tydlig styrning, fokus på verkningsfulla insatser samt omfattande ekonomiska satsningar. Koncernen har god kännedom om vilka insatser som behövs och kan bygga på tidigare erfarenheter samtidigt som vi adderar kraft och innovation. Vi har de ekonomiska resurserna som krävs för att sätta kraft bakom strategin, även i dessa tuffa tider.

För att nå målet har två strategier identifierats. Superförvaltning som innebär ett antal insatser inom förvaltning med extra högt fokus på närvaro och trygghet samt Framtidens stadsutveckling som ska driva utveckling som gör skillnad på riktigt, vi tänker nytt men avsätter också resurser för att verkligen kunna genomföra det vi föresätter oss.

Ämnen

Regioner


Framtidenkoncernen är Göteborgs allmännytta och en del av Göteborgs Stad. I våra 76 000 lägenheter bor ungefär var fjärde göteborgare. Våra fastigheter är värda omkring 120 miljarder kronor, vilket gör oss till en av Sveriges största bostadskoncerner. Vi har nästan 1300 medarbetare som varje dag jobbar för att göra staden bättre och vi investerar årligen flera miljarder i Göteborg.

Förvaltnings AB Framtiden är moderbolag och i koncernen ingår Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder, Gårdstensbostäder, Framtiden Byggutveckling, Egnahemsbolaget, GöteborgsLokaler samt Störningsjouren.


Kontakter

Erik Zaar

Erik Zaar

Presskontakt Kommunikationschef 072-855 67 42

Välkommen till Framtidenkoncernen!

Framtidenkoncernen är Göteborgs allmännytta och en av Sveriges största bostadskoncerner. Framtiden är en del av Göteborgs Stad. Förvaltnings AB Framtiden är moderbolag och i koncernen ingår Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder, Gårdstensbostäder, Framtiden Byggutveckling, Egnahemsbolaget, GöteborgsLokaler samt Störningsjouren.

Framtidenkoncernen
Besök: Johanneberg Science Park, Sven Hultins plats 2
Post: Sven Hultins Plats 2, 412 58 Göteborg
Sweden