Gå direkt till innehåll
Foto: Sofia Sabel
Foto: Sofia Sabel

Pressmeddelande -

Forskare följer Framtidens arbete i utvecklingsområden

Nästan tio miljoner kronor har beviljats till fem nya forskningsprojekt med syfte att följa och genomlysa olika aspekter av Framtidenkoncernens strategi för utvecklingsområden 2020 – 2030.

Koncernens strategi för utvecklingsområden har som mål att inget område i Göteborg ska finnas på polisens lista över särskilt utsatta redan 2025. Satsningen omfattar ett flertal insatser för att skapa både tryggare och mer attraktiva bostadsområden och sammantaget har koncernen reserverat 11 miljarder för dess genomförande

- Redan när strategin togs fram beslutades att den skulle följas upp noggrant. Vi vill veta vad som fungerar och kunna dra lärdomar inför framtida satsningar. Dessutom är många av utmaningarna nationella, våra erfarenheter kan få stor betydelse även för andra, berättar Lars Bankvall, Forsknings- och utvecklingschef på AB Framtiden.

Totalt får nu fem projekt dela på nästan tio miljoner för att under de kommande 5 åren bidra med en genomlysning av strategins genomförande. Genom regelbundna delrapporter, seminarier och koncerninterna workshops kommer projekten både stödja strategins implementering och skapa förutsättningar för långsiktigt lärande. De fem delprojekt ska;

  • utvärdera hur förändring i fysisk miljö påverkar brottligheten i våra utvecklingsområden
  • förstå organisation och organisatoriska förutsättningar för flerdimensionella utvecklingsprojekt
  • utveckla en analysmodell för att med utgångspunkt i juridik och rättsvetenskap förstå stadsutvecklingsprocessens komplexitet och prioriteringar
  • sammanställa och analysera kvantitativ och fastighetsspecifik social, ekonomisk och teknisk data med särskilt fokus på bostadssegregation
  • sammanställa och analysera nationell och internationell kunskap kring hur vi bygger attraktiva bostäder (och yttre miljöer) och därigenom höjer områdenas socioekonomiska status

- Genom valda projekt får vi en bra spridning med fokus på brottspreventiva effekter av insatser, organisation, ramverk för att förstå stadsutvecklingsprocessens komplexitet och prioriteringar, kvantitativa data på fastighetsnivå, samt stadsbyggnad och socioekonomiska effekter, säger Lars Bankvall.

Projekten engagerar forskare inom en rad kompletterande vetenskapliga discipliner, samt vid flera lärosäten/institut i Sverige (Malmö Universitet, Göteborgs Universitet, Umeå Universitet, RISE samt Chalmers). 

- Inom ramen för delprojekten fångar vi även flera aspekter kopplat till strategins genomförande. Vi har projekt som tar tydlig utgångspunkt i enskilda insatser, som fokuserar övergripande på organisatorisk förmåga och förutsättningar, som bidrar till vårt behov av mätning och uppföljning, samt skapar kunskapsunderlag kopplat till Framtidens Stadsutveckling avslutar Lars Bankvall.

Arbetet kommer påbörjas under hösten 2021, och därefter pågå under fem år, med förväntad slutredovisning hösten 2026. 

För mer information

Lars Bankvall, Forsknings- och utvecklingschef, Förvaltnings AB Framtiden                031-389 75 40 eller 0703-16 08 97, e-mail: lars.bankvall@framtiden.se

Bilaga 1. Sammanfattning forskningsprojekt

Ämnen

Kategorier

Regioner


Framtidenkoncernen är Göteborgs allmännytta och Sveriges största bostadskoncern. Förvaltnings AB Framtiden är moderbolag och i koncernen ingår Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder, Gårdstensbostäder, Framtiden Byggutveckling, Egnahemsbolaget, GöteborgsLokaler och Störningsjouren. Framtidenkoncernen är en del av Göteborgs Stad.

Kontakter

Erik Zaar

Erik Zaar

Presskontakt Kommunikationschef 072-855 67 42

Välkommen till Framtidenkoncernen!

Framtidenkoncernen är Göteborgs allmännytta och en av Sveriges största bostadskoncerner. Framtiden är en del av Göteborgs Stad. Förvaltnings AB Framtiden är moderbolag och i koncernen ingår Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder, Gårdstensbostäder, Framtiden Byggutveckling, Egnahemsbolaget, GöteborgsLokaler samt Störningsjouren.

Framtidenkoncernen
Besök: Johanneberg Science Park, Sven Hultins plats 2
Post: Sven Hultins Plats 2, 412 58 Göteborg
Sweden