Gå direkt till innehåll
Illustration: Rebecca Elfast
Illustration: Rebecca Elfast

Pressmeddelande -

Framtidenkoncernen står stabil i en osäker tid

Enligt delårsrapporten per 31 augusti 2022 fortsätter Framtidenkoncernen att producera nya bostäder i hög takt, redovisar ett bra resultat samt ökar satsningarna i stadens särskilt utsatta områden. Koncernens finansiella situation är fortsatt mycket god.

Den senaste tiden har situationen i vår omvärld förändrats kraftigt. Effekterna av coronapandemin är fortfarande påtagliga och har förvärrats ytterligare av Rysslands invasion av Ukraina. En tydlig konsekvens av detta är ökade el- och materialpriser som driver upp inflationen, vilket lett till ökade marknadsräntor. Framtidenkoncernen har ännu inte i någon större utsträckning drabbats av effekterna på marknaden och har en fortsatt finansiellt stabil verksamhet.

Framtidenkoncernen gör ett resultat på 3 158 miljoner kronor (4 630 miljoner kronor) efter finansnetto* de första åtta månaderna 2022. Koncernen har uppnått en positiv värdeförändring och fastighetsvärdet uppgår idag till 128 miljarder kronor jämfört med 125 miljarder vid årsskiftet. Ökningen drivs främst av investeringar, både i befintligt bestånd och i nyproduktion. Den lägre resultatnivån förklaras till stor del av att avkastningskraven på marknaden ligger fast till skillnad från förra året då de sänktes.

Kassaflödet** uppgår, i enlighet med förväntan, till 389 miljoner kronor. En minskning från 832 miljoner för samma period 2021. Den främsta orsaken är de värdebevarande extrasatsningar koncernen gör i sina utvecklingsområden.

- Koncernens stabila ekonomi borgar för att vi kan fortsätta genomföra planerade satsningar i stadens särskilt utsatta områden. Målet att inget område i Göteborg ska finnas på polisens lista över särskilt utsatta kvarstår, säger Terje Johansson, VD på Framtidenkoncernen.

Inom nyproduktionen syns en nedgång i antalet färdigställda bostäder under årets första åtta månader, 422 bostäder jämfört med 714 rekordåret 2021. Bostadsproduktionen ligger historiskt sett på en fortsatt hög nivå och utvecklingen i år följer koncernens prognoser. Effekter av ökade materialpriser börjar märkas, men spås få större påverkan på kommande investeringar än i pågående projekt.

- Framtidenkoncernen har positionerat sig väl de senaste åren och det finns en god beredskap i en osäker tid. Men självklart följer vi utvecklingen och högre elpriser, inflation och räntenivåer manar till noggranna överväganden, säger Terje Johansson, VD på Framtidenkoncernen.

Delårsrapporten bifogas som relaterat material.

* Resultat efter finansnetto enligt IFRS-regelverket.
** Operativt kassaflöde före investeringar i nyproduktion.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Framtidenkoncernen är Göteborgs allmännytta och en del av Göteborgs Stad. I våra drygt 75 000 lägenheter bor ungefär var fjärde göteborgare. Våra fastigheter är värda omkring 125 miljarder kronor, vilket gör oss till en av Sveriges största bostadskoncerner. Vi har drygt 1200 medarbetare som varje dag jobbar för att göra Göteborg bättre och vi investerar årligen flera miljarder på göteborgsmarknaden.

Förvaltnings AB Framtiden är moderbolag och i koncernen ingår Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder, Gårdstensbostäder, Framtiden Byggutveckling, Egnahemsbolaget, GöteborgsLokaler samt Störningsjouren.

Presskontakt

Erik Zaar

Erik Zaar

Presskontakt Kommunikationschef 031-389 75 41
Lars Just

Lars Just

Ekonomichef 072-855 65 04

Välkommen till Framtidenkoncernen!

Framtidenkoncernen är Göteborgs allmännytta och en av Sveriges största bostadskoncerner. Framtiden är en del av Göteborgs Stad. Förvaltnings AB Framtiden är moderbolag och i koncernen ingår Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder, Gårdstensbostäder, Framtiden Byggutveckling, Egnahemsbolaget, GöteborgsLokaler samt Störningsjouren.

Framtidenkoncernen
Besök: Johanneberg Science Park, Sven Hultins plats 2
Post: Sven Hultins Plats 2, 412 58 Göteborg
Sweden