Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Kabel-tv-nätet hos allmännyttan fasas ut med hyresrabatt

Allmännyttans hyresgäster får en rabatt på 500 kronor i februari. Därmed underlättas vårens övergång från det analoga kabel-tv-nätet till Framtidens Bredband. Sedan tidigare finns det dessutom möjlighet att få sitt tv-utbud subventionerat av bostadsbolagen.

I det gamla kabel-tv-nätet, som har varit i bruk i 30 år, har en leverantör haft ensamrätt att sälja tjänster. Nu skapar vi konkurrens på lika villkor med vårt öppna fibernät – Framtidens Bredband. Här finns idag nio tjänsteleverantörer för tv. Och fler är välkomna. Konkurrensen gynnar våra hyresgäster som får bra priser på sina tjänster. Detta är ett av skälen till att vi valt att släcka ned nuvarande nät. Det är självklart intressant för tjänsteleverantörer att försöka locka kunder bland våra hyresgäster i 70 000 lägenheter. Så har det också blivit och våra planer har varit kända sedan länge, inte minst för Hyresgästföreningen

Nedsläckning enligt plan

Utveckling innebär förändring som väcker känslor och frågor. Hos både Hyresgästföreningen och hyresgäster.

  -Vi är medvetna om detta, men är övertygade om att våra hyresgäster kommer att uppskatta det nya nätet med de möjligheter som där ges, säger Göran Leander, projektansvarig för Framtidens Bredband. Redan nu har  drygt hälften av alla hyresgäster anslutit sig till Framtidens Bredband och 25% har valt tv-tjänst i det nya nätet.

  Ett informationsbrev från Hyresgästföreningen till sina medlemmar, som kommit oss till del, har gett bilden av att det skulle vara möjligt att behålla nuvarande kabel-tv-nät. Detta är helt felaktigt. Planen för nedsläckning gäller, med start för första etapp i nordöstra Göteborg den 24 februari.

Går inte att vänta in förhandling

Hyresgästföreningen har i förhandlingar under hösten begärt en permanent hyressänkning. Bostadsbolagen föreslog istället en engångsersättning för att underlätta för hyresgästerna vid övergången. En permanent sänkning drabbar vårt framtida fastighetsunderhåll i för hög grad. Hyresgästföreningen har begärt medling hos Hyresmarknadskommittén.

  -Det är bara några veckor kvar till första nedsläckningsetappen. Vi vill se till att våra hyresgäster får allt stöd som behövs nu. Vi har därför beslutat att ge samtliga hyresgäster en hyresrabatt på 500 kronor för februari månad oavsett förhandlingsläget, säger Göran Leander.

Ingen merkostnad med subvention

Alla hyresgäster kan också få en subvention för IPTV-box och kanalpaket som framförallt innehåller ett basutbud. Det finns två varianter, se nedan. Ansökan lämnas till respektive bostadsbolag.

1.Subvention IPTV-box

En IPTV-box utan månadsavgift eller bindningstid, kan subventioneras med 700 kronor. Idag finns erbjudande från ca 1 500 kronor för en IPTV-box. Aktuell prisuppgift 7/1.

2.Subvention IPTV-box och abonnemang utan bindningstid

Abonnemang utan bindningstid där IPTV-boxen kostar max 1 500 kronor och där månadsavgiften är max 50 kronor, kan subventioneras med 700 kronor för IPTV-boxen och 30 kronor för månadsavgiften (under två år).

Idag finns erbjudande från 700 kronor för IPTV-box och 50 kronor i månadsavgift för abonnemang (13 tv-kanaler). Aktuell prisuppgift 7/1.

Sammanfattning:

Utifrån vårt exempel kan man med subvention för baspaket med upp till 13 kanaler betala 20 kronor i månaden. Dessa 20 kronor täcks av hyresrabatten på 500 kronor, fördelad under två år.

Kontakt

För frågor/intervju kontakta Göran Leander, projektansvarig för Framtidens Bredband, 031 3321188.

De allmännyttiga bolagen Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder och Gårdstensbostäder ingår i Framtidenkoncernen, vilka äger och förvaltar drygt 70 000 hyreslägenheter i Göteborg.


Ämnen

Regioner


Framtidenkoncernen omfattar 10 dotterbolag. Genom  bostadsbolagen Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder och Gårdstensbostäder förvaltar Framtidenkoncernen cirka 70 000 lägenheter i Göteborg.

Rysåsen, Egnahemsbolaget, Parkeringsbolaget, GöteborgsLokaler, Störningsjouren samt Scandinavium ingår också i koncernen.